Advanced Search222 results found in all.
index Title
211Polyvinylpyrrolidone-based Bioink: Influence of Bioink Properties on Printing Performance and Cell Proliferation During Inkjet-based Bioprinting
Author(s):Wei Long Ng;Xi Huang;Viktor Shkolnikov;Ratima Suntornnond;Wai Yee Yeong  Clicked:512  Download:482  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  In Press    DOI:
212Microarrow sensor array with enhanced skin adhesion for transdermal continuous monitoring of glucose and reactive oxygen species
Author(s):Xinshuo Huang,Baoming Liang,Shantao Zheng,Feifei Wu,Mengyi He,Shuang Huang,Jingbo Yang,Qiangqiang Ouyang,Fanmao Liu,Jing Liu,Hui-jiuan Chen, Xi Xie  Clicked:560  Download:441  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  In Press    DOI:
213A method for support stiffness failure identification in a steel spring floating slab track of urban railway: a case study in China
Author(s):Junyuan ZHENG, Caiyou ZHAO, Duojia SHI, Ping WANG, Jian WANG, Bolong JIANG, Xi SHENG  Clicked:634  Download:500  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 93
Journal of Zhejiang University Science A  2024 Vol.25 No.3 P.206-222  DOI:10.1631/jzus.A2300085
214MiR4465-modified mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles inhibit liver fibrosis development via targeting LOXL2 expression
Author(s):Yanjin WANG, Yifei CHEN, Fuji YANG, Xiaolong YU, Ying CHU, Jing ZHOU, Yongmin YAN, Jianbo XI  Clicked:577  Download:343  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
215Polyvinylpyrrolidone-based bioink: influence of bioink properties on printing performance and cell proliferation during inkjet-based bioprinting
Author(s):Wei Long Ng, Xi Huang, Viktor Shkolnikov, Ratima Suntornnond & Wai Yee Yeong  Clicked:278  Download:255  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2023 Vol.6 No.6 P.676-690  DOI:10.1007/s42242-023-00245-3
216SP7 transcription factor ameliorates bone defect healing in low-density lipoprotein receptor-related protein 5-dependent osteoporosis mice
Author(s):Yue XI, Qifeng JIANG, Wei DAI, Chaozhen CHEN, Yang WANG, Xiaoyan MIAO, Kaichen LAI, Zhiwei JIANG, Guoli YANG, Ying WANG  Clicked:261  Download:242  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
217Industrial Internet for intelligent manufacturing: past, present, and future
Author(s):Chi XU, Haibin YU, Xi JIN, Changqing XIA, Dong LI, Peng ZENG  Clicked:257  Download:174  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  In Press    DOI:
218Microarrow sensor array with enhanced skin adhesion for transdermal continuous monitoring of glucose and reactive oxygen species
Author(s):Xinshuo Huang, Baoming Liang, Shantao Zheng, Feifei Wu, Mengyi He, Shuang Huang, Jingbo Yang, Qiangqiang Ouyang, Fanmao Liu, Jing Liu, Hui-jiuan Chen & Xi Xie   Clicked:158  Download:168  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2024 Vol.7 No.1 P.14-30  DOI:10.1007/s42242-023-00246-2
219Semi-implantable device based on multiplexed microfilament electrode cluster for continuous monitoring of physiological ions
Author(s):Shuang Huang, Shantao Zheng, Mengyi He, Chuanjie Yao, Xinshuo Huang, Zhengjie Liu, Qiangqiang Ouyang, Jing Liu, Feifei Wu, Hang Gao, Xi Xie & Hui-jiuan Chen  Clicked:175  Download:124  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2024 Vol.7 No.1 P.88-103  DOI:10.1007/s42242-023-00262-2
220Ceria nanoparticles: biomedical applications and toxicity
Author(s):Xiaoxuan FU, Peng LI, Xi CHEN, Yuanyuan MA, Rong WANG, Wenxuan JI, Jiakuo GU, Bowen SHENG, Yizhou WANG, Zhuhong ZHANG  Clicked:164  Download:115  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 43
Journal of Zhejiang University Science B  2024 Vol.25 No.5 P.361-388  DOI:10.1631/jzus.B2300854
2213D bioprinting of in vitro porous hepatoma models: establishment, evaluation, and anticancer drug testing
Author(s):Xiaoyuan Wang, Zixian Liu, Qianqian Duan, Boye Zhang, Yanyan Cao, Zhizhong Shen, Meng Li, Yanfeng Xi, Jianming Wang & Shengbo Sang  Clicked:166  Download:101  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2024 Vol.7 No.2 P.137-152  DOI:10.1007/s42242-023-00263-1
222Identification of key genes associated with epithelial barrier dysfunction for patients with asthma using comprehensive analysis and experimental validation
Author(s):Shixiu LIANG, Xiaodi ZHU, Siqi WANG, Xi CHEN, Yanwen LI, Shiting YI, Yingjun CHEN  Clicked:61  Download:39  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE