Advanced Search205 results found in all.
index Title
151A saliency and Gaussian net model for retinal vessel segmentation
Author(s):Lan-yan Xue, Jia-wen Lin, Xin-rong Cao, Shao-hua Zheng, Lun Yu  Clicked:5026  Download:2626  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1467
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2019 Vol.20 No.8 P.1075-1086  DOI:10.1631/FITEE.1700404
152Analysis of nicotine-induced metabolic changes in Blakeslea trispora by GC-MS
Author(s):Yang Liu, You-Ran Shao, Xiang-Yu Li, Zhi-Ming Wang, Li-Rong Yang, Yu-Zhou Zhang, Mian-Bin Wu, Jian-Ming Yao  Clicked:2588  Download:1772  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1576
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.2 P.172-177  DOI:10.1631/jzus.B1900459
1533D printing of hydroxyapatite/tricalcium phosphate scafold with hierarchical porous structure for bone regeneration
Author(s):Lei Shao, Qing Gao, Chaoqi Xie, Jianzhong Fu, Meixiang Xiang, Zhenjie Liu, Liulin Xiang, Yong He  Clicked:2122  Download:2198  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 10
Bio-Design and Manufacturing  2020 Vol.3 No.1 P.30-39  DOI:10.1007/s42242-020-00062-y
154Optimization of ultrasonic parameters for effective detachment of biofilm cells in an actual drinking water distribution system
Author(s):Hong-xi Peng, Yu Shao, Yi-fu Zhang, Ruo-wei Wang, David Z. Zhu, Huan-yu Chen, Jing-qing Liu  Clicked:3122  Download:1881  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1716
Journal of Zhejiang University Science A  2020 Vol.21 No.3 P.167-178  DOI:10.1631/jzus.A1900416
155A descent method for the Dubins traveling salesman problem with neighborhoods
Author(s):Zheng Chen, Chen-hao Sun, Xue-ming Shao, Wen-jie Zhao  Clicked:4220  Download:2827  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1240
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2021 Vol.22 No.5 P.732-740  DOI:10.1631/FITEE.2000041
156Dialectical behavior therapy-based psychological intervention for woman in late pregnancy and early postpartum suffering from COVID-19: a case report
Author(s):Jin-Wen Huang, Xiao-Yi Zhou, Shao-Jia Lu, Yi Xu, Jian-Bo Hu, Man-Li Huang, Hua-Fen Wang, Chan-Chan Hu, Shu-Guang Li, Jing-Kai Chen, Zhong Wang, Shao-Hua Hu, Ning Wei  Clicked:4434  Download:2552  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 2013
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.394-399  DOI:10.1631/jzus.B2010012
157Efficacy of internet-based integrated intervention on depression and anxiety symptoms in patients with COVID-19
Author(s):Ning Wei, Bo-Chao Huang, Shao-Jia Lu, Jian-Bo Hu, Xiao-Yi Zhou, Chan-Chan Hu, Jing-Kai Chen, Jin-Wen Huang, Shu-Guang Li, Zheng Wang, Dan-Dan Wang, Yi Xu, Shao-Hua Hu  Clicked:6254  Download:2800  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 2080
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.400-404  DOI:10.1631/jzus.B2010013
158Interferon-α2b spray inhalation did not shorten virus shedding time of SARS-CoV-2 in hospitalized patients: a preliminary matched case-control study
Author(s):Shao-Rui Hao, Ren Yan, Shan-Yan Zhang, Jiang-Shan Lian, Huan Cai, Xiao-Li Zhang, Lin Zheng, Hong-Yu Jia, Jian-Hua Hu, Guo-Dong Yu, Jue-Qing Gu, Chan-Yuan Ye, Ci-Liang Jin, Ying-Feng Lu, Jiao-Jiao Xin, Ji-Fang Sheng, Yi-Da Yang  Clicked:3423  Download:2039  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1871
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.8 P.628-636  DOI:10.1631/jzus.B2000211
159Comparison of the effects of deep and moderate neuromuscular block on respiratory system compliance and surgical space conditions during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: a randomized clinical study
Author(s):Shao-jun Zhu, Xiao-lin Zhang, Qing Xie, Yan-feng Zhou, Kui-rong Wang  Clicked:3168  Download:1789  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1464
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.8 P.637-645  DOI:10.1631/jzus.B2000193
160Survey of autonomous guidance methods for powered planetary landing
Author(s):Zheng-yu Song, Cong Wang, Stephan Theil, David Seelbinder, Marco Sagliano, Xin-fu Liu, Zhi-jiang Shao  Clicked:4210  Download:3293  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1674
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2020 Vol.21 No.5 P.652-674  DOI:10.1631/FITEE.1900458
161Comparison of epidemiological and clinical characteristics of COVID-19 patients with and without Wuhan exposure history in Zhejiang Province, China
Author(s):Jiang-shan Lian, Huan Cai, Shao-rui Hao, Xi Jin, Xiao-li Zhang, Lin Zheng, Hong-yu Jia, Jian-hua Hu, Shan-yan Zhang, Guo-dong Yu, Jue-qing Gu, Chan-yuan Ye, Ci-liang Jin, Ying-feng Lu, Ji-fang Sheng, Yi-da Yang  Clicked:4955  Download:2446  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 2036
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.5 P.369-377  DOI:10.1631/jzus.B2000112
162Study on linear bio-structure print process based on alginate bio-ink in 3D bio-fabrication
Author(s):Youping Gong, Zhikai Bi, Xiangjuan Bian, Anlei Ge, Jingyang He, Wenxin Li, Huifeng Shao, Guojin Chen & Xiang Zhang   Clicked:2535  Download:1567  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2020 Vol.3 No.2 P.109-121  DOI:10.1007/s42242-020-00065-9
163Revisiting aerodynamic admittance functions of bridge decks
Author(s):Lin Zhao, Xi Xie, Teng Wu, Shao-peng Li, Zhi-peng Li, Yao-jun Ge, Ahsan Kareem  Clicked:2865  Download:2189  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1603
Journal of Zhejiang University Science A  2020 Vol.21 No.7 P.535-552  DOI:10.1631/jzus.A1900353
164Coaxial 3D bioprinting of organ prototyps from nutrients delivery to vascularization
Author(s):Hamed Ramezani, Lu-yu Zhou, Lei Shao, Yong He  Clicked:3578  Download:2724  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science A  2020 Vol.21 No.11 P.859-875  DOI:10.1631/jzus.A2000261
165Retraction Note to: Ambient air pollution and adverse birth outcomes: a systematic review and meta-analysis
Author(s):Le-qian Guo, Yu Chen, Bai-bing Mi, Shao-nong Dang, Dou-dou Zhao, Rong Liu, Hong-li Wang, Hong Yan  Clicked:2924  Download:1496  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.9 P.756-756  DOI:10.1631/jzus.B18r0122
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE