Advanced Search193 results found in all.
index Title
181Exosomes released by melanocytes modulate fibroblasts to promote keloid formation: a pilot study
Author(s):Zeren SHEN, Jinjin SHAO, Jiaqi SUN, Jinghong XU  Clicked:769  Download:550  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 118
Journal of Zhejiang University Science B  2022 Vol.23 No.8 P.699-704  DOI:10.1631/jzus.B2200036
182Spatial transcriptome analysis of long non-coding RNAs reveals tissue specificity and functional roles in cancer
Author(s):Kang XU, Xiyun JIN, Ya LUO, Haozhe ZOU, Dezhong LV, Liping WANG, Limei FU, Yangyang CAI, Tingting SHAO, Yongsheng LI, Juan XU  Clicked:506  Download:446  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 89
Journal of Zhejiang University Science B  2023 Vol.24 No.1 P.15-31  DOI:10.1631/jzus.B2200206
183A deep Q-learning network based active object detection model with a novel training algorithm for service robots
Author(s):Shaopeng LIU, Guohui TIAN, Yongcheng CUI, Xuyang SHAO  Clicked:732  Download:622  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 88
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2022 Vol.23 No.11 P.1673-1683  DOI:10.1631/FITEE.2200109
184Secondary donor-derived CD19 CAR-T therapy is safe and efficacious in acute lymphoblastic leukemia with extramedullary relapse after first autologous CAR-T therapy
Author(s):Delin KONG, Tingting YANG, Jia GENG, Ruirui JING, Qiqi ZHANG, Guoqing WEI, He HUANG, Yongxian HU  Clicked:440  Download:438  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 90
Journal of Zhejiang University Science B  2022 Vol.23 No.10 P.876-880  DOI:10.1631/jzus.B2200128
185Anthropomorphic hand based on twisted-string-driven da Vinci’s mechanism for approaching human dexterity and power of grasp
Author(s):Yong-bin JIN, Shao-wen CHENG, Yan-yan YUAN, Hong-tao WANG, Wei YANG  Clicked:347  Download:360  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 102
Journal of Zhejiang University Science A  2022 Vol.23 No.10 P.771-782  DOI:10.1631/jzus.A2200216
186Chinese consensus guidelines for therapeutic drug monitoring of polymyxin B, endorsed by the Infection and Chemotherapy Committee of the Shanghai Medical Association and the Therapeutic Drug Monitoring Committee of the Chinese Pharmacological Society
Author(s):Xiaofen LIU, Chenrong HUANG, Phillip J. BERGEN, Jian LI, Jingjing ZHANG, Yijian CHEN, Yongchuan CHEN, Beining GUO, Fupin HU, Jinfang HU, Linlin HU, Xin LI, Hongqiang QIU, Hua SHAO, Tongwen SUN, Yu WANG, Ping XU, Jing YANG, Yong YANG, Zhenwei YU, Bikui ZHANG, Huaijun ZHU, Xiaocong ZUO, Yi ZHANG, Liyan MIAO, Jing ZHANG  Clicked:2316  Download:1035  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 255
Journal of Zhejiang University Science B  2023 Vol.24 No.2 P.130-142  DOI:10.1631/jzus.B2200466
187Investigations on lubrication characteristics of high-speed electric multiple unit gearbox by oil volume adjusting device
Author(s):Shuai SHAO, Kai-lin ZHANG, Yuan YAO, Yi LIU, Jun GU  Clicked:385  Download:396  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 88
Journal of Zhejiang University Science A  2022 Vol.23 No.12 P.1013-1026  DOI:10.1631/jzus.A2200274
188UI layers merger: merging UI layers via visual learning and boundary prior
Author(s):Yunnong CHEN, Yankun ZHEN, Chuning SHI, Jiazhi LI, Liuqing CHEN, Zejian LI, Lingyun SUN, Tingting ZHOU, Yanfang CHANG  Clicked:575  Download:625  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 70
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2023 Vol.24 No.3 P.373-387  DOI:10.1631/FITEE.2200099
189Nanosilver alleviates foreign body reaction and facilitates wound repair by regulating macrophage polarization
Author(s):Chuangang YOU, Zhikang ZHU, Shuangshuang WANG, Xingang WANG, Chunmao HAN, Huawei SHAO  Clicked:132  Download:83  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
190A novel model for assessing the degree of intelligent manufacturing readiness in the process industry: process-industry intelligent manufacturing readiness index (PIMRI)
Author(s):Lujun ZHAO, Jiaming SHAO, Yuqi QI, Jian CHU, Yiping FENG  Clicked:508  Download:535  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 51
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2023 Vol.24 No.3 P.417-432  DOI:10.1631/FITEE.2200080
191MRI-derived radiomics models for evaluation of diagnosis, aggressiveness and prognosis in prostate cancer:a review
Author(s):Xuehua ZHU, Lizhi SHAO, Zhenyu LIU, Zenan LIU, Jide HE, Jiangang LIU, Hao PING, Jian LU  Clicked:97  Download:77  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
192Design and application of new storage systems
Author(s):Guangyan ZHANG, Dan FENG, Keqin LI, Zili SHAO, Nong XIAO, Jin XIONG, Weimin ZHENG  Clicked:62  Download:38  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2023 Vol.24 No.5 P.633-636  DOI:10.1631/FITEE.2310000
193&" href="./article.php?doi=10.1631/FITEE.2200456" target="_blank">SoftSSD: enabling rapid flash firmware prototyping for solid-state drives&
Author(s):Jin XUE, Renhai CHEN, Tianyu WANG, Zili SHAO  Clicked:52  Download:30  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 13
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2023 Vol.24 No.5 P.659-674  DOI:10.1631/FITEE.2200456
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2023 Journal of Zhejiang University-SCIENCE