Advanced Search228 results found in all.
index Title
166Roles of flotillins in tumors
Author(s):Xu-xu Liu, Wei-dong Liu, Lei Wang, Bin Zhu, Xiao Shi, Zi-xuan Peng, He-cheng Zhu, Xing-dong Liu, Mei-zuo Zhong, Dan Xie, Mu-sheng Zeng, Cai-ping Ren  Clicked:6948  Download:2825  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 2301
Journal of Zhejiang University Science B  2018 Vol.19 No.3 P.171-182  DOI:10.1631/jzus.B1700102
167Engineered metabarrier as shield from longitudinal waves: band gap properties and optimization mechanisms
Author(s):Xi Sheng, Cai-you Zhao, Qiang Yi, Ping Wang, Meng-ting Xing  Clicked:7158  Download:2381  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1873
Journal of Zhejiang University Science A  2018 Vol.19 No.9 P.663-675  DOI:10.1631/jzus.A1700192
168Identification of a novel strain, Streptomyces blastmyceticus JZB130180, and evaluation of its biocontrol efficacy against Monilinia fructicola
Author(s):Mi Ni, Qiong Wu, Hong-li Wang, Wei-cheng Liu, Bin Hu, Dian-peng Zhang, Juan Zhao, De-wen Liu, Cai-ge Lu  Clicked:3520  Download:2346  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1456
Journal of Zhejiang University Science B  2019 Vol.20 No.1 P.84-94  DOI:10.1631/jzus.B1700609
169Static analysis of a stepped main shaft in a mine hoist by means of the modified 1D higher-order theory
Author(s):Wen-xiang Teng, Zhen-cai Zhu  Clicked:3091  Download:1996  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1648
Journal of Zhejiang University Science A  2018 Vol.19 No.9 P.719-734  DOI:10.1631/jzus.A1700509
170Low powered blockchain consensus protocols based on consistent hash
Author(s):Lei Yu, Xiao-fang Zhao, Yan Jin, Heng-yi Cai, Bo Wei, Bin Hu  Clicked:5411  Download:2112  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1685
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2019 Vol.20 No.10 P.1361-1377  DOI:10.1631/FITEE.1800119
171Faster fog-aided private set intersection with integrity preserving
Author(s):Qiang Wang, Fu-cai Zhou, Tie-min Ma, Zi-feng Xu  Clicked:4453  Download:1911  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1460
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2018 Vol.19 No.12 P.1558-1568  DOI:10.1631/FITEE.1800518
172Multi-biomarker strategy for prediction of myocardial dysfunction and mortality in sepsis
Author(s):Fa-chao Chen, Yin-chuan Xu, Zhao-cai Zhang  Clicked:2888  Download:1841  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1533
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.7 P.537-548  DOI:10.1631/jzus.B2000049
173Attention shifting during child–robot interaction: a preliminary clinical study for children with autism spectrum disorder
Author(s):Guo-bin Wan, Fu-hao Deng, Zi-jian Jiang, Sheng-zhao Lin, Cheng-lian Zhao, Bo-xun Liu, Gong Chen, Shen-hong Chen, Xiao-hong Cai, Hao-bo Wang, Li-ping Li, Ting Yan, Jia-ming Zhang  Clicked:6528  Download:2000  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1651
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2019 Vol.20 No.3 P.374-387  DOI:10.1631/FITEE.1800555
174Application of 3D printing technology in bone tissue engineering
Author(s):Kang Ji, Yanen Wang, Email author, Qinghua Wei, Kun Zhang, Anguo Jiang, Yiwen Rao, Xianxuan Cai  Clicked:2251  Download:1505  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2018 Vol.1 No.3 P.203-210  DOI:10.1007/s42242-018-0021-2
175Exosomal long non-coding RNAs: biological properties and therapeutic potential in cancer treatment
Author(s):Jie Luo, Yan Xiong, Pei-Fen Fu, En-Chun Li, Lei Qu, Xiao Fan, Zhi-Jian Cai, Ai-Fu Lin  Clicked:3791  Download:2165  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1573
Journal of Zhejiang University Science B  2019 Vol.20 No.6 P.488-495  DOI:10.1631/jzus.B1900039
176Adaptive compression method for underwater images based on perceived quality estimation
Author(s):Ya-qiong Cai, Hai-xia Zou, Fei Yuan  Clicked:5614  Download:1731  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1518
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2019 Vol.20 No.5 P.716-730  DOI:10.1631/FITEE.1700737
177A novel gradient climbing control for seeking the best communication point for data collection from a seabed platform using a single unmanned surface vehicle
Author(s):Jiu-cai Jin, Jie Zhang, Zhi-chao Lv  Clicked:5394  Download:1711  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2019 Vol.20 No.6 P.751-759  DOI:10.1631/FITEE.1700732
178Effects of dietary glycerol monolaurate on productive performance, egg quality, serum biochemical indices, and intestinal morphology of laying hens
Author(s):Min-Jie Zhao, Hai-Ying Cai, Meng-Yun Liu, Ling-Li Deng, Yang Li, Hui Zhang, Feng-Qin Feng  Clicked:3692  Download:3059  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1471
Journal of Zhejiang University Science B  2019 Vol.20 No.11 P.877-890  DOI:10.1631/jzus.B1800530
179Complete coverage path planning for an Arnold system based mobile robot to perform specific types of missions
Author(s):Cai-hong Li, Chun Fang, Feng-ying Wang, Bin Xia, Yong Song  Clicked:6357  Download:2194  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1596
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2019 Vol.20 No.11 P.1530-1542  DOI:10.1631/FITEE.1800616
180The effect of porosity on the mechanical properties of 3D-printed triply periodic minimal surface (TPMS) bioscaffold
Author(s):Zizhen Cai, Zehua Liu, Xiaodong Hu, Hekun Kuang, Jinsong Zhai  Clicked:2093  Download:2000  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 10
Bio-Design and Manufacturing  2019 Vol.2 No.4 P.242-255  DOI:10.1007/s42242-019-00054-7
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE