Advanced Search294 results found in all.
index Title
286High-efficiency 3D cell spheroid formation via the inertial focusing effect in rotating droplets
Author(s):Tan Tang, Peipei Zhang, Yanran Wei, Hongxing Jia, Lin Feng & Ye Xu  Clicked:165  Download:257  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2023 Vol.6 No.1 P.90-97  DOI:10.1007/s42242-022-00211-5
287A modified harmony search algorithm and its applications in weight fuzzy production rule extraction
Author(s):Shaoqiang YE, Kaiqing ZHOU, Azlan Mohd ZAIN, Fangling WANG, Yusliza YUSOFF  Clicked:354  Download:211  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  In Press    DOI:
288Incidence and risk factors of early transient intraocular pressure elevation after canaloplasty for primary open-angle glaucoma
Author(s):Lijuan XU, Xinyao ZHANG, Yang CAO, Yin ZHAO, Juan GU, Wenqing YE, Xiaojie WANG, Jinxin LI, Ruiyi REN, Yuanbo LIANG  Clicked:265  Download:164  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 51
Journal of Zhejiang University Science B  2023 Vol.24 No.4 P.366-370  DOI:10.1631/jzus.B2200485
289Advanced ocean wave energy harvesting: current progress and future trends
Author(s):Fang HE, Yibei LIU, Jiapeng PAN, Xinghong YE, Pengcheng JIAO  Clicked:205  Download:191  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 87
Journal of Zhejiang University Science A  2023 Vol.24 No.2 P.91-108  DOI:10.1631/jzus.A2200598
290Advances in post-operative prognostic models for hepatocellular carcinoma
Author(s):Ziqin HE, Xiaomin SHE, Ziyu LIU, Xing GAO, Lu LU, Julu HUANG, Cheng LU, Yan LIN, Rong LIANG, Jiazhou YE  Clicked:476  Download:443  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 74
Journal of Zhejiang University Science B  2023 Vol.24 No.3 P.191-206  DOI:10.1631/jzus.B2200067
291Erratum to: Soft-HGRNs: soft hierarchical graph recurrent networks for multi-agent partially observable environments
Author(s):Yixiang REN, Zhenhui YE, Yining CHEN, Xiaohong JIANG, Guanghua SONG  Clicked:261  Download:201  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2023 Vol.24 No.3 P.480-480  DOI:10.1631/FITEE.22e0073
292Underwater minirobots actuated by hybrid driving method
Author(s):Xinghong YE, Yang YANG, Pengcheng JIAO, Zhiguo HE, Lingwei LI  Clicked:156  Download:91  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science A  In Press    DOI:
293OCT4’s role and mechanism underlying oral squamous cell carcinoma
Author(s):Yuwei DAI, Ziqiong WU, Yitong CHEN, Xinjian YE, Chaowei WANG, Huiyong ZHU  Clicked:111  Download:76  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
294A Survey of the Pursuit-Evasion Problem in Swarm Intelligence
Author(s):Zhen-xin MU, Jie PAN, Zi-ye ZHOU, Jun-zhi YU, Lu CAO  Clicked:87  Download:57  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  In Press    DOI:
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2023 Journal of Zhejiang University-SCIENCE