BDM Editorial Board

Editors-in-Chief
Huayong Yang
     
Mechanical Engineering
     
Zhejiang University, China, 
Zhanfeng Cui
     
Chemical and Biomedical Engineering
     
University of Oxford, UK, 
AEs
Akhilesh Gaharwar
     
Biomedical Engineering
     
Texas A&M University(TAMU), USA, 
Bin Zhang
     
Mechanical Engineering
     
Zhejiang University, China, 
Changchun Zhou
     
Tissue Engineering
     
Sichuan University, China, 
Changshun Ruan
     
     
Chinese Academy of Sciences, China
Changxue Xu
     
Mechanical Engineering
     
Texas Tech University, USA, 
Haoyang Mi
     
     
Zhengzhou University, China
Jiankang
     
Mechanical Engineering
     
Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Korea, 
Jiankang He
     
Mechanical Engineering
     
Xi'an Jiaotong University, China, 
Jun Zou
     
Mechanical Engineering
     
Zhejiang University, Hangzhou, China, 
Lobat Tayebi
     
Applied Science
     
Marquette University, USA, 
Maling Gou
     
Medicine
     
Sichuan University, China, 
Mengfei Yu
     
Medicine
     
Zhejiang University, China, 
Nanjia Zhou
     
Materials Science and Engineering
     
Westlake University, China, 
Shiyu Liu
     
Tissue Engineering
     
The Fourth Military Medical University, China, 
Shuo Bai
     
Biochemistry and Biomaterial
     
Chinese Academy of Sciences, China, 
Ting Zhang
     
Mechanical Engineering
     
Tsinghua University, China, 
Tiefeng Li
     
Mechanics
     
Zhejiang University, China, 
Xiaobin Xu
     
Materials Science and Engnieering
     
Tongji University, China, 
Xuetao Shi
     
Tissue Engineering
     
South China University of Technology, China, 
Yan Yan Shery Huang
     
Engineering
     
University of Cambridge, UK, 
Yu Shrike Zhang
     
Biomedical Engineering
     
Havard University, USA, 
Editorial Board Members
Ali Khademhosseini
     
Bioengineering
     
University of California, USA, 
Bingheng Lu
     
Mechanical Engineering,
     
Xi'an Jiaotong University, China, 
Boris N. Chichkov
     
Mechanical Engineering
     
Leibniz University Hannover, Germany, 
Chaozong Liu
     
Medicine
     
University of London College, UK, 
Chuanzhen Huang
     
Mechanical Engineering
     
Shandong University, China, 
Daniel Chen
     
Mechanical Engineering
     
University of Saskatchewan, Canada, 
Deyuan Zhang
     
Mechanical Engineering
     
Beihang University, China, 
Elizabeth Cosgriff-Hernandez
     
Biomedical Engineering
     
The University of Texas at Austin, USA, 
Hongwei Ouyang
     
Medicine
     
Zhejiang University, China, 
Jerry Fuh Ying-His
     
Mechanical Engineering
     
National University of Singapore, Singapore, 
Jeroen Bergmann
     
Engineering Science
     
University of Oxford, UK, 
Jiandong Ding
     
Materials Science & Engineering
     
Fudan University, China, 
Jong-Young Kwak
     
Biochemistry
     
Ajou University, Korea, 
Kaiming Ye
     
Medicine
     
Binghamton University, USA, 
Lih-sheng Turng
     
Mechanical Engineering
     
University of Wisconsin-Madison, USA, 
Luming Li
     
Mechanical Engineering
     
Tsinghua University, China, 
Mario Monzon
     
Mechanical Engineering
     
University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain 
Miguel Gonzalez
     
Tissue Engineering
     
Havard University, USA, 
Miguel Oliveira
     
Medicine
     
University of Minho, Portugal,  
Mingjun Zhang
     
Bioengineering
     
The Ohio State University, USA, 
Paolo Dario
     
Biomedical Robotics
     
Scuola Superiore Sant'Anna, Italy, 
Paulo Bartolo
     
Advanced Manufacturing
     
Nanyang Technological University, Singapore, 
Peihua Gu
     
Mechanical Engineering
     
Shantou University, China, 
Rui L. Reis
     
Tissue Engineering
     
University of Minho, Portugal, 
Shaochen Chen
     
Nano Engineering
     
University of California, San Diego, USA, 
Shan Lou
     
Mechanical Engineering
     
University of Huddersfield, UK, 
Shuxin Wang
     
Mechanical Engineering
     
Tianjin University, China, 
Song Li
     
Bioengineering
     
University of California LA, USA, 
Tong Cao
     
Medicine
     
National University of Singapore, Singapore, 
Wei Li
     
Mechanical Engineering
     
UT-Austin, USA, 
Will Shu
     
Bioengineering
     
University of Strathclyde, UK, 
Wojciech Swieszkowski
     
Materials Science & Engineering
     
Warsaw University of Technology, Poland, 
Xiangyang Zhu
     
Mechanical Engineering
     
Shanghai Jiao Tong University, China, 
Xinyu Liu
     
Mechanical Engineering
     
University of Toronto, Canada, 
Yasuyuki SAKAI
     
Chemical System Engineering
     
University of Tokyo, Japan, 
Yang Wu
     
     
Harbin Institute of Technology(Shenzhen), China
Yingjun Wang
     
Materials Science and Engineering
     
South China University of Technology, China, 
Yi-Kuen Lee
     
Mechanical Engineering
     
The Hong Kong University of Science and Technology, China, 
Yong Chen
     
Mechanical Engineering
     
University of South California, USA, 
Yong Huang
     
Mechanical Engineering
     
University of Florida, USA, 
Yonghua Chen
     
Mechanical Engineering
     
University of Hong Kong, China, 
Zaida Ortega
     
Chemical Engineering
     
University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain,  
Zhongrong Zhou
     
Mechanical Engineering
     
Southwest Jiaotong University, China, 
Zhongze Gu
     
Biomedical Engineering
     
Southeast University, China, 
Contacts in the Editorial Office
Chunjie Zhang
     
Jun Yin, Yong He & Geng Yang
     
MEs: Helen (Yuehong) Zhang, Liang Ma
     
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2022 Journal of Zhejiang University-SCIENCE