Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

At single-cell level, reduced cell invasion may be a characteristic of placental defects in pregnant women of advanced maternal age

Bin ZHANG, Feng ZHANG, Fengying LU, Jing WANG, Wenbai ZHOU, Huihui WANG, Bin YU

DOI: 10.1631/jzus.B2101024 Downloaded: 72 Clicked: 241 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 143 Clicked: 135 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

BCAT1 promotes lung adenocarcinoma progression through enhanced mitochondrial function and NF-κB pathway activation

Mengdan YU, Qianwei ZHAO, Jinxia LI, Fang XU, Zhibiao ZHANG, Yixian LIU, Liping DAI, Bingxia ZHANG, Jianying ZHANG, Jintao ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100985 Downloaded: 55 Clicked: 81 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Secondary donor-derived CD19 CAR-T therapy is safe and efficacious in acute lymphoblastic leukemia with extramedullary relapse after first autologous CAR-T therapy bridging to haploidentical HSCT: a case report

Delin KONG, Tingting YANG, Jia GENG, Ruirui JING, Qiqi ZHANG, Quoqing WEI, He HUANG, Yongxian HU

DOI: 10.1631/jzus.B2200128 Downloaded: 44 Clicked: 58 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

CircRNA.0007127 triggers apoptosis through the miR-513a-5p/CASP8 axis in K-562 cells

Xiajing LI, Yiyu ZHANG, Ning WANG, Zhaohu YUAN, Xiaojie CHEN, Qicong CHEN, Hui DENG, Xinxin TONG, Honglin CHEN, Yuyou DUAN, Yaming WEI

DOI: 10.1631/jzus.B2200048 Downloaded: 40 Clicked: 52 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A method for distinguishing benign and malignant pulmonary nodules based on 3D Dual Path Network aided by K-means clustering analysis

Dachuan GAO, Xiaodan YE, Xuewen HOU, Yang CHEN, Xue KONG, Yuanzhong XIE, Shengdong NIE

DOI: 10.1631/jzus.B2101009 Downloaded: 24 Clicked: 29 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Recent advances in the use of the CRISPR-Cas system for the detection of infectious pathogens

Hongdan GAO, Zifang SHANG, Siew Yin CHAN, Dongli MA

DOI: 10.1631/jzus.B2200068 Downloaded: 27 Clicked: 41 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Polyamines protect boar sperm from lipopolysaccharide-induced mitochondrial dysfunction and apoptosis via casein kinase 2 activation

Rongnan LI, Xiaodong WU, Xueni YOU, Zhendong ZHU, Ming GUO, Guochao HOU, Tianjiao LI, Yi ZHENG, Wenxian ZENG

DOI: 10.1631/jzus.B2200052 Downloaded: 32 Clicked: 41 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Tertiary lymphoid structures as unique constructions associated with the organization, education and function of tumor infiltrating immunocytes

Jing CHEN, Jian CHEN, Lie WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200174 Downloaded: 9 Clicked: 10 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optimized TTF-1 core promoter-driven miRNA-7 expression effectively inhibits the growth of human NSCLC cells

Shipeng CHEN, Lian GUAN, Xu ZHAO, Jing YANG, Longqing CHEN, Mengmeng GUO, Juanjuan ZHAO, Chao CHEN, Ya ZHOU, Yong HAN, Lin XU

DOI: 10.1631/jzus.B2200116 Downloaded: 7 Clicked: 20 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Use of folic acid nanosensors with excellent photostability for hybrid imaging

Denis KUZNETSOV, Sergey DEZHUROV, Dmitri KRYLSKY, Valery NOVIKOV, Valery NESCHISLIAEV, Anastasia KUZNETSOVA

DOI: 10.1631/jzus.B2200107 Downloaded: 68 Clicked: 74 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Biomarkers in oral immunotherapy

Haitao ZHU, Kaifa TANG, Guoqiang CHEN, Zhongwei LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2200047 Downloaded: 59 Clicked: 91 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

UPF1 increases amino acid levels and promotes cell proliferation in lung adenocarcinoma via the eIF2A-ATF4 axis

Lei FANG, Huan QI, Peng WANG, Shiqing WANG, Tianjiao LI, Tian XIA, Hai-long PIAO, Chundong GU

DOI: 10.1631/jzus.B2200144 Downloaded: 23 Clicked: 44 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Application of regional citrate anticoagulation in patients at high risk of bleeding during intermittent hemodialysis: a prospective multicenter randomized controlled trial

Xiaoyan TANG, Dezheng CHEN, Ling ZHANG, Ping FU, Yanxia CHEN, Zhou XIAO, Xiangcheng XIAO, Weisheng PENG, Li CHENG, Yanmin ZHANG, Hongbo LI, Kehui LI, Bizhen GOU, Xin WU, Qian YU, Lijun JIAN, Zaizhi ZHU, Yu WEN, Cheng LIU, Hen XUE, Hongyu ZHANG, Xin HE, Bin YAN, LiPing ZHONG, Bin HUANG, MingYing MAO

DOI: 10.1631/jzus.B2200082 Downloaded: 31 Clicked: 47 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Iron Metabolism, Ferroptosis and LncRNA in Cancer: Knowns and Unknowns

Lei QU, Xinyu HE, Qian TANG, Xiao Fan, Jian LIU, Aifu LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2200194 Downloaded: 13 Clicked: 24 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High levels of serum interleukin-10 indicate disease progression, extramedullary involvement, and poor prognosis in multiple myeloma

Xiaoyan YUE, Linlin HUANG, Yang YANG, Yi ZHAO, Donghua HE, Xiaoyan HAN, Gaofeng ZHENG, Yi LI, Enfan ZHANG, Zhen CAI, Xin HUANG, Jingsong HE

DOI: 10.1631/jzus.B2200277 Downloaded: 11 Clicked: 9 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Tumor immune checkpoints and their associated inhibitors

Zerui Gao, Xingyi Ling, Chengyu Shi, Ying Wang, Aifu Lin

DOI: 10.1631/jzus.B2200195 Downloaded: 13 Clicked: 19 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinical and immune response characteristics among vaccinated persons infected with SARS-CoV-2 delta variant: a retrospective study

Cunjin WANG, Yong LI, Yuchen PAN, Luojing ZHOU, Xi ZHANG, Yan WEI, Fang GUO, Yusheng SHU, and Ju GAO

DOI: 10.1631/jzus.B2200054 Downloaded: 10 Clicked: 24 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2022 Journal of Zhejiang University-SCIENCE