Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Changes in the gut microbiota of osteoporosis patients based on 16s rRNA gene sequencing: a systematic review and meta-analysis

Rui HUANG, Pan LIU, Yiguang BAI, Jieqiong HUANG, Rui PAN, Huihua LI, Yeping SU, Quan ZHOU, Ruixin MA, Shaohui ZONG, Gaofeng ZENG

DOI: 10.1631/jzus.B2200344 Downloaded: 62 Clicked: 170 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Aerobic glycolysis in colon cancer is repressed by naringin via the HI1Fa pathway

Guangtao PAN, Ping ZHANG, Aiying CHEN, Yu DENG, Zhen ZHANG, Han LU, Aoxun ZHU, Cong ZHOU, Yanran WU, Sen LI

DOI: 10.1631/jzus.B2200221 Downloaded: 24 Clicked: 63 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Liensinine attenuates inflammation and oxidative stress in spleen tissue in a LPS-induced mouse sepsis model

Hanyu WANG, Yuanhao YANG, Xiao ZHANG, Yan WANG, Hui FAN, Jinfeng SHI, Xuelian TAN, Baoshi XU, Jingchao QIANG, Enzhuang PAN, Mingyi CHU, Zibo DONG, Jingquan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2200340 Downloaded: 15 Clicked: 38 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 180 Clicked: 262 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Macrophage migration inhibitory factor protects BMSCs from ischemia and hypoxia induced apoptosis by regulating lncRNA MEG3

Zhibiao BAI, Kai HU, Jiahuan YU, Yizhe SHEN, Chun CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200110 Downloaded: 63 Clicked: 144 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Circular RNAs: typical biomarkers for bone-related diseases

Linghui HU, Wei WU, Jun ZOU

DOI: 10.1631/jzus.B2200211 Downloaded: 46 Clicked: 114 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Prevalence and risk factors of cardiovascular diseases and psychological distress among female scientists and technicians

Lijun ZHANG, Yanping BAO, Guo Li, Shuhui TAO, Meiyan LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2200162 Downloaded: 46 Clicked: 95 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of melatonin receptor 1B gene polymorphisms and its effect on the regulation of glucose transport in gestational diabetes mellitus

Lijie WEI, Yi JIANG, Peng GAO, Jingyi ZHANG, Xuan ZHOU, Shenglan ZHU, Yuting CHEN, Huiting ZHANG, Yuanyuan DU, Chenyun FANG, Jiaqi LI, Xuan GAO, Mengzhou HE, Shaoshuai WANG, Ling FENG, Jun YU

DOI: 10.1631/jzus.B2200136 Downloaded: 29 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Targeting TRMT5 suppresses hepatocellular carcinoma progression via inhibiting the HIF-1α pathways

Qiong ZHAO, Luwen ZHANG, Qiufen HE, Hui CHANG, Zhiqiang WANG, Hongcui CAO, Ying ZHOU, Ruolang PAN, Ye CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200224 Downloaded: 69 Clicked: 105 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Carotenoid components and their biosynthesis in a bud mutant of Shiranui mandarin (Citrus reticulata Blanco) with citrine flavedo

Xun WANG, Jin-qiu HUANG, Zong-yan YIN, Ke XU, Dong JIANG, Li-jin LIN, Xiao-ai ZHANG, Zhi-hui WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200431 Downloaded: 8 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Spatial transcriptome analysis of long non-coding RNAs reveals tissue specificity and functional roles in cancer

Kang XU, Xiyun JIN, Ya LUO, Haozhe ZOU, Dezhong LV, Liping WANG, Limei FU, Yangyang CAI, Tingting SHAO, Yongsheng LI, Juan XU

DOI: 10.1631/jzus.B2200206 Downloaded: 56 Clicked: 166 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Hypoxia-induced ROS aggravate tumor progression through HIF-1α-SERPINE1 signaling in glioblastoma

Lin ZHANG, Yuanyuan CAO, Xiaoxiao GUO, Xiaoyu WANG, Xiao HAN, Kouminin Kanwore, Xiaoliang HONG, Han ZHOU, Dianshuai GAO

DOI: 10.1631/jzus.B2200269 Downloaded: 43 Clicked: 123 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel defined risk signature of endoplasmic reticulum stress-related genes for predicting the prognosis and immune infiltration status of ovarian cancer

Jiahang MO, Shunyi RUAN, Baicai YANG, Yunfeng JIN, Keyi LIU, Xukai LUO, Hua JIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200272 Downloaded: 39 Clicked: 69 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

AIFM1 variants associated with auditory neuropathy spectrum disorder cause apoptosis due to impaired AIF dimerization

Yue QIU, Hongyang WANG, Huaye PAN, Jing GUAN, Lei YAN, Mingjie FAN, Hui ZHOU, Xuanhao ZHOU, Kaiwen WU, Zexiao JIA, Qianqian ZHUANG, Zhaoying LEI, Mengyao LI, Xue DING, Aifu LIN, Yong FU, Dong ZHANG, Qiuju WANG, and Qingfeng YAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200081 Downloaded: 22 Clicked: 45 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multiple characteristic alterations and available therapeutic strategies of cellular senescence

Yunzi ZHAO, Hui LI, Qinglong GUO, Hui HUI

DOI: 10.1631/jzus.B2200178 Downloaded: 6 Clicked: 19 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Globular adiponectin-mediated vascular remodeling by affecting the secretion of adventitial-derived tumor necrosis factor induced by urotensin II

Jun LI, Limin LUO, Yonggang ZHANG, Xiao DONG, Shuyi DANG, Xiaogang GUO, Wenhui DING

DOI: 10.1631/jzus.B2200346 Downloaded: 37 Clicked: 118 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multidisciplinary approach for the management of term pregnancy complicated by Eisenmenger syndrome

Shibin HONG, Xin KANG, Ka U Lio, Yiping LE, Chuan WANG, Jianhua LIN, Ning ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200368 Downloaded: 16 Clicked: 42 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Lycium barbarum polysaccharides ameliorate canine acute liver injury by reducing oxidative stress, protecting mitochondrial function and regulating metabolic pathways

Jianjia HUANG, Yuman BAI, Wenting XIE, Rongmei WANG, Wenyue QIU, Shuilian ZHOU, Zhaoxin TANG, Jianzhao LIAO, Rongsheng SU

DOI: 10.1631/jzus.B2200213 Downloaded: 20 Clicked: 74 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Novel perspective in transplantation therapy of mesenchymal stem cells: targeting the ferroptosis pathway

Yuzhu XU, Pan FAN, Lei LIU, Xuanfei XU, Lele ZHANG, Jiadong WANG, Yu’ao TAO, Xiaolong LI, Xi LI, Yuntao WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200410 Downloaded: 75 Clicked: 128 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Differential bone metabolism and protein expression in mice fed a high-fat diet versus Daurian ground squirrels following natural pre-hibernation fattening

Xuli GAO, Shenyang SHEN, Qiaohua NIU, Weilan MIAO, Yuting HAN, Ziwei HAO, Ning AN, Yingyu YANG, Yu ZHANG, Han ZHANG, Kenneth B STOREY, Hui CHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100798 Downloaded: 28 Clicked: 107 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Development and validation of novel inflammatory response-related gene signature for sepsis prognosis

Shuai JIANG, Wenyuan ZHANG, Yuanqiang LU

DOI: 10.1631/jzus.B2200285 Downloaded: 18 Clicked: 45 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Exosome-mediated regulatory mechanisms in skeletal muscle: A narrative review

Zhaolu WANG, Jinjin YANG, Xiaohui SUN, Xi SUN, Gongshe YANG, Xin’e SHI

DOI: 10.1631/jzus.B2200243 Downloaded: 65 Clicked: 116 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Isolated superior mesenteric artery rupture caused by abdominal trauma: a rare case report

Ping WANG, Cong-ying SONG, Yuan-qiang LU

DOI: 10.1631/jzus.B2200288 Downloaded: 34 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

USH2A mutation and specific driver mutation subtypes are associated with clinical efficacy of immune checkpoint inhibitors in lung cancer

Dexin YANG, Yuqin FENG, Haohua LU, Kelie CHEN, Jinming XU, Peiwei LI, Tianru WANG, Dajing XIA, Yihua WU

DOI: 10.1631/jzus.B2200292 Downloaded: 16 Clicked: 60 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advances in post-operative prognostic models for hepatocellular carcinoma

Ziqin HE, Xiaomin SHE, Ziyu LIU, Xing GAO, Lu LU, Julu HUANG, Cheng LU, Yan LIN, Rong LIANG, Jiazhou YE

DOI: 10.1631/jzus.B2200067 Downloaded: 16 Clicked: 31 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2022 Journal of Zhejiang University-SCIENCE