Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

MiR4465-modified mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles inhibit liver fibrosis development via targeting LOXL2 expression

Yanjin WANG, Yifei CHEN, Fuji YANG, Xiaolong YU, Ying CHU, Jing ZHOU, Yongmin YAN, Jianbo XI

DOI: 10.1631/jzus.B2300305 Downloaded: 118 Clicked: 174 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

RAD51B-AS1 promotes the malignant biological behavior of ovarian cancer through upregulation of RAD51B

Xinyi WEI, Conghui WANG, Sangsang TANG, Qian YANG, Zhangjin SHEN, Jiawei ZHU, Xiaodong CHENG, Xinyu WANG, Xing XIE, Junfen XU, Weiguo LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300154 Downloaded: 58 Clicked: 71 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Wireless closed-loop deep brain stimulation using microelectrode array probes

Qianli JIA, Yaoyao LIU, Shiya LV, Yiding WANG, Peiyao JIAO, Wei XU, Zhaojie XU, Mixia WANG, Xinxia CAI

DOI: 10.1631/jzus.B2300400 Downloaded: 47 Clicked: 80 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Hemodialysis bilayer bionic blood vessels developed by the mechanical stimulation of HBX-transfected hepatic stellate cells

Hongyi LIU, Yuanyuan ZHOU, Peng GUO, Xiongwei ZHENG, Weibin CHEN, Shichao ZHANG, Yu FU, Xu ZHOU, Zheng WAN, Bin ZHAO, Yilin ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300479 Downloaded: 91 Clicked: 134 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 711 Clicked: 878 Cited: 0 Commented: 141(p.) <Full Text>

Hepatitis B virus infection, infertility and assisted reproduction

Lingjian ZHANG, Fangfang ZHANG, Zhiyuan MA, Jie JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300261 Downloaded: 28 Clicked: 40 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genetic resources and precise gene editing for targeted improvement of barley abiotic stress tolerance

Sakura KARUNARATHNE, Esther WALKER, Darshan SHARMA, Chengdao LI, Yong HAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200552 Downloaded: 274 Clicked: 718 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Ethical and legal implications of gene-editing in plant breeding: a systematic literature review

Siti Hafsyah IDRIS, Nurzatil Sharleeza MAT JALALUDDIN, Lee Wei CHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200601 Downloaded: 232 Clicked: 544 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cellulose nanofibril matrix drives the dynamic formation of spheroids

Yi LU, Guo LI, Yeqiu LI, Yuan YAO

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0003 Downloaded: 176 Clicked: 269 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of 5-hydroxytryptamine 3 receptors in the regulation of anxiety reactions

Yinan DU, Zhiwei LI, Yukui ZHAO, Jing HAN, Weiping HU, Zhiqiang LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2200642 Downloaded: 177 Clicked: 407 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Reduced expression of Semaphorin3A in osteoclasts causes lymphatic expansion in a GSD mouse model

Dongfang ZHANG, Hao XU, Chi QIN, Kangming CAI, Jing ZHANG, Xinqiu XIA, Jingwen BI, Li ZHANG, Lianping XING, Qianqian LIANG, Wensheng WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300180 Downloaded: 189 Clicked: 329 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Mass spectrometry analysis of intact protein N-glycosylation signatures of cells and sera in pancreatic adenocarcinomas

Mingming XU, Zhaoliang LIU, Wenhua HU, Ying HAN, Zhen WU, Sufeng CHEN, Peng XIA, Jing DU, Xumin ZHANG, Piliang HAO, Jun XIA, Shuang YANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200652 Downloaded: 164 Clicked: 224 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of lncRNA in the diagnosis and prognosis of triple-negative breast cancer

Qiuhui YANG, Yeqin FU, Jiaxuan WANG, Hongjian YANG, Xiping ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300067 Downloaded: 148 Clicked: 227 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Transfer RNA-derived fragment tRF-23-Q99P9P9NDD promotes progression of gastric cancer by targeting ACADSB

Yu ZHANG, Xinliang GU, Yang LI, Xun LI, Yuejiao HUANG, Shaoqing JU

DOI: 10.1631/jzus.B2300215 Downloaded: 114 Clicked: 202 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Newcastle disease virus suppresses antigen presentation via inhibiting IL-12 expression in dendritic cells

Fulong NAN, Wenlong NAN, Xin YAN, Hui WANG, Shasha JIANG, Shuyun ZHANG, Zhongjie YU, Xianjuan ZHANG, Fengjun LIU, Jun LI, Xiaoqiong ZHOU, Delei NIU, Yiquan LI, Wei WANG, Ning SHI, Ningyi JIN, Changzhan XIE, Xiaoni CUI, He ZHANG, Bin WANG, Huijun LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300134 Downloaded: 116 Clicked: 189 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Exosomal let-7a-5p derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells alleviates coxsackievirus B3-induced cardiomyocytes ferroptosis via the SMAD2/ZFP36 signal axis

Xin LI, Yanan HU, Yueting WU, Zuocheng YANG, Yang LIU, Hanmin LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300077 Downloaded: 79 Clicked: 95 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinical applications of metagenomics next-generation sequencing in infectious diseases

Ying LIU, Yongjun MA

DOI: 10.1631/jzus.B2300029 Downloaded: 64 Clicked: 87 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparative study of bladder augmentation using PLLA-based biomimetic scaffolds: electrospun nanofiber vs. extracellular matrix scaffold with adipose-derived stem cells

Xuesheng WANG, Dezhi ZHOU, Liliang OUYANG, Fan ZHANG, Xu TAO,Limin LIAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300275 Downloaded: 56 Clicked: 80 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Seizure as the main presenting manifestation of three patients with acute glufosinate-ammonium poisoning

Ping WANG, Cong-ying SONG, Xuan LU, Yuanqiang LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300469 Downloaded: 25 Clicked: 35 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Micropeptides: origins, identification, and potential role in metabolism-related diseases

Yirui LU, Yutong RAN, Hong LI, Jiao WEN, Xiaodong CUI, Xiaoyun ZHANG, Xiumei GUAN, Min CHENG

DOI: 10.1631/jzus.B2300128 Downloaded: 166 Clicked: 212 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Recent advancements in the diagnosis and treatment of acral melanoma

Ahmad ALHASKAWI, Sohaib Hasan Abdullah EZZI, Yanzhao DONG, Haiying ZHOU, Zewei WANG, Jingtian LAI, Chengjun YAO, Vishnu Goutham KOTA, Mohamed Hasan Abdulla Hasan ABDULLA, Hui LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300221 Downloaded: 164 Clicked: 208 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Defense and anti-defense mechanisms of bacteria and bacteriophages

Xiaoqing WANG, Sebastian LEPTIHN

DOI: 10.1631/jzus.B2300101 Downloaded: 105 Clicked: 131 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Flexible neural probes: a review of the current advantages, drawbacks, and future demands

Sara PIMENTA, João R. FREITAS, José H. CORREIA

DOI: 10.1631/jzus.B2300337 Downloaded: 122 Clicked: 172 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Short neuropeptide F in integrated insect physiology

Marcin CHOLEWIŃSKI, Szymon CHOWAŃSKI, Jan LUBAWY, Arkadiusz URBAŃSKI, Karolina WALKOWIAK-NOWICKA, Paweł MARCINIAK

DOI: 10.1631/jzus.B2300355 Downloaded: 91 Clicked: 134 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Abscisic acid-mediated cytosolic Ca2+ modulates triterpenoid accumulation of Ganoderma lucidum

Meilin CUI, Yitao ZHAO, Xiuhong ZHANG, Wei ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300279 Downloaded: 65 Clicked: 76 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Heme oxygenase 1 linked to inactivation of subchondral osteoclasts in osteoarthritis

Miao CHU, Guangdong CHEN, Kai CHEN, Pengfei ZHU, Zhen WANG, Zhonglai QIAN, Huaqiang TAO, Yaozeng XU, Dechun GENG

DOI: 10.1631/jzus.B2300303 Downloaded: 75 Clicked: 74 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Human umbilical cord mesenchymal stem cells attenuate diabetic nephropathy through the IGF1R-CHK2-p53 signalling axis in male rats with type 2 diabetes mellitus

Hao Zhang, Xinshu Wang, Bo Hu, Peicheng Li, Yierfan Abuduaini, Hongmei Zhao, Ayinaer•jieensihan, Xishuang Chen, Shiyu Wang, Nuojin Guo, Jian Yuan,Yunhui Li, Lei Li, Yuntong Yang, Zhongmin Liu, Zhaosheng Tang, Hua Wang

DOI: 10.1631/jzus.B2300182 Downloaded: 47 Clicked: 60 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The key role of IRF-1 in regulating liver disease: progress and outlook

Tao CHEN, Shipeng LI, Dewen DENG, Weiye ZHANG, Jianjun ZHANG, Zhongyang SHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300159 Downloaded: 49 Clicked: 67 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Neuropeptide Y receptor Y8b (npy8br) regulates feeding and digestion in Japanese medaka (Oryzias latipes) larvae: evidence from gene knockout

Xiaodan JIA, Ke LU, Xu-Fang LIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300312 Downloaded: 53 Clicked: 78 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Thirteen serum biochemical indexes and five whole blood coagulation indices in a point-of-care testing analyzer: ideal protocol for evaluating pulmonary and critical care medicine

Mingtao LIU, Li LIU, Jiaxi CHEN, Zhifeng HUANG, Huiqing ZHU, Shengxuan LIN, Weitian QI, Zhangkai J. CHENG, Ning LI, Baoqing SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300433 Downloaded: 37 Clicked: 55 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A proton birdcage coil integrated with interchangeable single loops for multi-nuclear MRI/MRS

Yi ZHANG, Zhiyan QUAN, Feiyang LOU, Yujiao FANG, Garth J. Thompson, Gao CHEN, Xiaotong ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300587 Downloaded: 38 Clicked: 37 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>   <PPT >  0

Two-step internal/external polydopamine (Cu2+) modified bioceramic scaffolds enhance antibacterial and alveolar bone regeneration capability

Xiaojian JIANG, Lihong LEI, Weilian SUN, Yingming WEI, Jiayin HAN, Shuaiqi ZHONG, Xianyan YANG, Zhongru GOU, Lili CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0004 Downloaded: 160 Clicked: 259 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A case of vitiligo after COVID-19 vaccination: a possible role of thymic dysfunction

Denis KUZNETSOV, Oleg kalyuzhin, Andrey MIRONOV, Valery NESCHISLIAEV, Anastasiia KUZNETSOVA

DOI: 10.1631/jzus.B2300025 Downloaded: 132 Clicked: 234 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The proapoptotic protein Bim regulates the suppressive function of Treg cells

Di WU

DOI: 10.1631/jzus.B2300288 Downloaded: 121 Clicked: 215 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Therapeutic advances in atrial fibrillation based on animal models

Qian GONG, Xuan LE, Pengcheng YU, Lenan ZHUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300285 Downloaded: 173 Clicked: 224 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Nrf2-mediated ferroptosis of spermatogenic cells involved in male reproductive toxicity induced by polystyrene nanoplastics in mice

Xufeng FU, Hang HAN, Hong YANG, Bo XU, Wenjie DAI, Ling LIU, Tiantian HE, Xing DU, Xiuying PEI

DOI: 10.1631/jzus.B2300138 Downloaded: 118 Clicked: 178 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Impacts of pancreatic exocrine insufficiency on gut microbiota

Yulin GUO, Feng CAO, Fei LI

DOI: 10.1631/jzus.B2300070 Downloaded: 88 Clicked: 134 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Endoplasmic reticulum stress-induced NLRP3 inflammasome activation as a novel mechanism of PS-MPs-induced pulmonary inflammation in chickens

Hongmin LU, Tiantian GUO, Yue ZHANG, Dewang LIU, Lulu HOU, Chengxue MA, Mingwei XING

DOI: 10.1631/jzus.B2300409 Downloaded: 99 Clicked: 153 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advances in the study of protein folding and endoplasmic reticulum-associated degradation in mammal cells

Hong CAO, Xuchang ZHOU, Bowen XU, Han HU, Jianming GUO, Yuwei MA, Miao WANG, Nan LI, Jun ZOU

DOI: 10.1631/jzus.B2300403 Downloaded: 103 Clicked: 161 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advances in the study of mitophagy in osteoarthritis

Hong CAO, Xuchang ZHOU, Bowen XU, Han HU, Jianming GUO, Miao WANG, Nan LI, Jun ZOU

DOI: 10.1631/jzus.B2300402 Downloaded: 75 Clicked: 71 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Typical hemophagocytic syndrome associated with cytomegalovirus infection in an immunocompetent patient: a case report and literature review

Fangfang GENG, Meifang YANG, Xuan ZHANG, Hong ZHAO, De ZHOU, Jianhua HU

DOI: 10.1631/jzus.B2300232 Downloaded: 43 Clicked: 58 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Influence of parental education on the intelligence quotient profiles and socially adaptive behavior of school-age children with autism spectrum disorder in eastern China

Wen-hao LI, Chao SONG, Li-fei HU, Ling-ling WU, Zhi-wei ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300354 Downloaded: 43 Clicked: 55 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

New perspectives on microbiome-dependent gut-brain pathways for the treatment of depression with gastrointestinal symptoms: from bench to bedside

Menglin LIU, Genhao FAN, Lingkai MENG, Kuo YANG, Huayi LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300343 Downloaded: 48 Clicked: 68 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparing nitrification inhibitors to mitigate cadmium accumulation in pakchoi and elucidating the associated microbial mechanisms

Wenxin DU, Qingyang ZHU, Xiangting JING, Weijie HU, Yao ZHUANG, Yijie JIANG, Chongwei JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300449 Downloaded: 55 Clicked: 93 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optogenetics in oral and craniofacial research

Qinmeng ZHANG, Luyao SONG, Mengdie FU, Jin HE, Guoli YANG, Zhiwei JIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300322 Downloaded: 52 Clicked: 66 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genome-wide CRISPR screening identifies critical role of PTEN in sensitivity of acute myeloid leukemia to chemotherapy

Liming LIN, Jingjing TAO, Ying MENG, Yichao GAN, Xin HE, Shu LI, Jiawei ZHANG, Feiqiong GAO, Dijia XIN, Luyao WANG, Yili FAN, Boxiao CHEN, Zhimin LU, Yang XU

DOI: 10.1631/jzus.B2300555 Downloaded: 40 Clicked: 64 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Targeting ferroptosis and ferritinophagy: new targets for cardiovascular diseases?

Yi LUAN, Yang YANG, Ying LUAN, Hui LIU, Han XING, Jinyan PEI, Hengdao LIU, Bo QIN, Kaidi REN

DOI: 10.1631/jzus.B2300097 Downloaded: 160 Clicked: 232 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Utilization of 3D Printing Technology in Hepatopancreatobiliary Surgery

Wujiang SHI, Jian'gang WANG, Jianjun GAO, Xinlei ZOU, Qingfu DONG, Ziyue HUANG, Jialin SHENG, Canghai GUAN, Yi XU, Yunfu CUI, Xiangyu ZHONG

DOI: 10.1631/jzus.B2300175 Downloaded: 106 Clicked: 168 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advances in the research and application of neurokinin-1 receptor antagonists

Xiangyu HONG, Junjie MA, Shanshan ZHENG, Guangyu ZHAO, Caiyun FU

DOI: 10.1631/jzus.B2300455 Downloaded: 55 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Nano-Bacillus Calmette-Guérin immunotherapies for improved bladder cancer treatment

Sheng ZENG, Shaoqiang XING, Yifei ZHANG, Haifeng WANG,Qian LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300392 Downloaded: 47 Clicked: 63 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of THEM4 in the Akt pathway: a double-edged sword

Wen XIE, Weidong LIU, Lei WANG, Bin ZHU, Cong ZHAO, Ziling LIAO, Yihan LI, Xingjun JIANG, Jie LIU, Caiping REN

DOI: 10.1631/jzus.B2300457 Downloaded: 50 Clicked: 63 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Unlocking the growth potential: Harnessing the power of synbiotics to enhance cultivation of Pleurotus spp.

Reshma PATIL, Aizi Nor Mazila RAMLI, Ang Shu XUAN, Ng Zhi XIN, Nur Izyan Wan AZELEE, Prakash BHUYAR

DOI: 10.1631/jzus.B2300383 Downloaded: 53 Clicked: 85 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Aberrant dynamic functional connectivity of thalamocortical circuitry in major depressive disorder

Weihao ZHENG, Qin ZHANG, Ziyang ZHAO, Pengfei ZHANG, Leilei ZHAO, Xiaomin WANG, Songyu YANG, Jing ZHANG, Zhijun YAO, Bin HU

DOI: 10.1631/jzus.B2300401 Downloaded: 45 Clicked: 58 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fibrillarin (FBL) promotes homologous recombination repair by facilitating the recruitment of recombinase RAD51 to DNA damage sites

Yanhua MU, Jinhua HAN, Mingjie WU, Zongfang LI, Ke DU, Yameng WEI, Mengjie WU, Jun HUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300518 Downloaded: 44 Clicked: 68 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Large-scale genome-wide SNP analysis reveals the rugged (and ragged) landscape of global ancestry, phylogeny and demographic history in chicken breeds

Natalia V. DEMENTIEVA, Yuri S. SHCHERBAKOV, Olga I. STANISHEVSKAYA, Anatoly B. VAKHRAMEEV, Tatiana A. LARKINA, Artem P. DYSIN, Olga A. NIKOLAEVA, Anna E. RYABOVA, Anastasiia I. AZOVTSEVA, Olga V. MITROFANOVA, Grigoriy K. PEGLIVANYAN, Natalia R. REINBACH, Darren K. GRIFFIN, Michael N. ROMANOV

DOI: 10.1631/jzus.B2300443 Downloaded: 45 Clicked: 65 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Deep learning-based radiomics allows for a more accurate assessment of sarcopenia as a prognostic factor in hepatocellular carcinoma

Zhikun LIU, Yichao WU, Abid Ali KHAN, Lun LU, Jianguo WANG, Jun CHEN, Ningyang JIA, Shusen ZHENG, Xiao XU

DOI: 10.1631/jzus.B2300363 Downloaded: 47 Clicked: 63 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Single-cell transcriptomics reveals tumor landscape in ovarian carcinosarcoma

Junfen XU, Mengyan TU

DOI: 10.1631/jzus.B2300407 Downloaded: 48 Clicked: 80 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Adrenal pheochromocytoma impacts three main pathways: cysteine-methionine, pyrimidine and tyrosine metabolism

Chong LAI, Qingling YANG, Yunuo ZHANG, Renjie GONG, Majie WANG, Jiankang LI, Maode LAI, Qingrong SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300579 Downloaded: 64 Clicked: 117 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2023 Journal of Zhejiang University-SCIENCE