Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Wireless closed-loop deep brain stimulation using microelectrode array probes

Qianli JIA, Yaoyao LIU, Shiya LV, Yiding WANG, Peiyao JIAO, Wei XU, Zhaojie XU, Mixia WANG, Xinxia CAI

DOI: 10.1631/jzus.B2300400 Downloaded: 471 Clicked: 549 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

EVs’ journey in recipient cells: from recognition to cargo release

Huayuan XIANG, Chenxuan BAO, Qiaoqiao CHEN, Qing GAO, Nan WANG, Qianqian GAO, Lingxiang MAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300566 Downloaded: 299 Clicked: 291 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Autophagy in skeletal muscle dysfunction of chronic obstructive pulmonary disease: implications, mechanisms, and perspectives

Xiaoyu HAN, Peijun LI, Meiling JIANG, Yuanyuan CAO, Yingqi WANG, Linhong JIANG, Xiaodan LIU, Weibing WU

DOI: 10.1631/jzus.B2300680 Downloaded: 228 Clicked: 325 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Treatment of large bone defects in load-bearing bone: traditional and novel bone grafts

Dan YU, Wenyi SHEN, Jiahui DAI, Huiyong ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300669 Downloaded: 262 Clicked: 249 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

OX40L promotes follicular helper T cell differentiation and function in mice with immune thrombocytopenia

Ziyin YANG, Lei HAI, Xiaoyu CHEN, Siwen WU, Yan LV, Dawei CUI, Jue XIE

DOI: 10.1631/jzus.B2300947 Downloaded: 231 Clicked: 311 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The structure of myelin in the central nervous system and another possible driving force for its formation—myelin compaction

Qi SHAO, Simin CHEN, Tian XU, Yuyu SHI, Zijin SUN, Qingguo WANG, Xueqian WANG, Fafeng CHENG

DOI: 10.1631/jzus.B2300776 Downloaded: 174 Clicked: 329 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 956 Clicked: 1364 Cited: 0 Commented: 141(p.) <Full Text>

Hepatitis B virus infection, infertility and assisted reproduction

Lingjian ZHANG, Fangfang ZHANG, Zhiyuan MA, Jie JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300261 Downloaded: 376 Clicked: 463 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Unveiling the innovative green synthesis mechanism of selenium nanoparticles by exploiting intracellular protein elongation factor tu from Bacillus paramycoides

Pei LIU, Haiyu LONG, Shuai HE, Han CHENG, Erdong LI, Siyu CHENG, Mengdi LIANG, Zhengwei LIU, Zhen GUO, Hao SHI

DOI: 10.1631/jzus.B2300738 Downloaded: 228 Clicked: 299 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High-dose estrogen impairs demethylation of H3K27me3 by decreasing Kdm6b expression in ovarian hyperstimulation in mice

Quanmin KANG, Fang LE, Xiayuan XU, Lifang CHEN, Shi ZHENG, Lijun LOU, Nan JIANG, Ruimin ZHAO, Yuanyuan ZHOU, Juan SHEN, Minhao HU, Ning WANG, Qiongxiao HUANG, Fan JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300681 Downloaded: 189 Clicked: 241 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

SLC2A3 promotes colorectal cancer metastasis by triggering the YAP-1/PDGFB axis

Jinlong TANG, Minglang MAI, Fengyan HAN, Chaoyi CHEN, Shuli XIA, Xueping XIANG, Qi YANG, Kefeng DING

DOI: 10.1631/jzus.B2300652 Downloaded: 177 Clicked: 229 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel clinical data management platform for acute pancreatitis

Shiyin CHEN, Cheng ZHANG, Zhien WANG, Jian ZHANG, Wenqiao YU, Yanshuai WANG, Weiwei SI, Tingbo LIANG, Yun ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300539 Downloaded: 153 Clicked: 183 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cellulose nanofibril matrix drives the dynamic formation of spheroids

Yi LU, Guo LI, Yeqiu LI, Yuan YAO

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0003 Downloaded: 437 Clicked: 603 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparative study of bladder augmentation using PLLA-based biomimetic scaffolds: electrospun nanofiber vs. extracellular matrix scaffold with adipose-derived stem cells

Xuesheng WANG, Dezhi ZHOU, Liliang OUYANG, Fan ZHANG, Xu TAO,Limin LIAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300275 Downloaded: 365 Clicked: 571 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

SP7 transcription factor ameliorates bone defect healing in low-density lipoprotein receptor-related protein 5-dependent osteoporosis mice

Yue XI, Qifeng JIANG, Wei DAI, Chaozhen CHEN, Yang WANG, Xiaoyan MIAO, Kaichen LAI, Zhiwei JIANG, Guoli YANG, Ying WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300531 Downloaded: 364 Clicked: 357 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Prefrontal cortical circuits in social behaviors: an overview

Wei CAO, Huiyi LI, Jianhong LUO

DOI: 10.1631/jzus.B2300743 Downloaded: 291 Clicked: 268 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effects of glyphosate, antibiotics and an anticoccidial drug on pancreatic gene expression and blood physiology in broilers

Georgi Yu. LAPTEV, Daria G. TIURINA, Elena A. YILDIRIM, Elena P. GORFUNKEL, Larisa A. ILINA, Valentina A. FILIPPOVA, Andrei V. DUBROVIN, Alisa S. DUBROVINA, Evgeni A. BRAZHNIK, Natalia I. NOVIKOVA, Veronika Kh. MELIKIDI, Kseniya A. KALITKINA, Ekaterina S. PONOMAREVA, Vasiliy A. ZAIKIN, Darren K. GRIFFIN, Michael N. ROMANOV

DOI: 10.1631/jzus.B2300767 Downloaded: 199 Clicked: 236 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Repetitive transcranial magnetic stimulation combined with imaginal exposure therapy for adolescents with acute stress disorder: case report

Miaomiao ZhAO, Ying LI, Haoyang ZHAO, Chaonan JIANG,Manli HUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300765 Downloaded: 163 Clicked: 185 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Waldenström macroglobulinemia: a challenging case treated with anti-CD19 CAR-T cell therapy

Yang YANG, Xiaolin GU, Jingsong HE, Yongxian HU, Zhen CAI

DOI: 10.1631/jzus.B2300835 Downloaded: 164 Clicked: 214 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Co-culture of natural killer cells and tumor spheroids on a heterogeneous multilayer paper stack

Yuanyuan XIE, Xiaoyan YANG, Rong PAN, Lixia GAO, Ling YU

DOI: 10.1631/jzus.B2300617 Downloaded: 155 Clicked: 189 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Thirteen serum biochemical indexes and five whole blood coagulation indices in a point-of-care testing analyzer: ideal protocol for evaluating pulmonary and critical care medicine

Mingtao LIU, Li LIU, Jiaxi CHEN, Zhifeng HUANG, Huiqing ZHU, Shengxuan LIN, Weitian QI, Zhangkai J. CHENG, Ning LI, Baoqing SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300433 Downloaded: 333 Clicked: 473 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Early developmental levels of children with autism spectrum disorder with different adaptive behaviors: a retrospective analysis

Chao SONG, Ting HAN, Lifei HU, Ning SHAO, Zepeng WANG, Yan JIN, Tingting CHEN, Zhiwei ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300310 Downloaded: 310 Clicked: 433 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Immune checkpoint blockade for cancer therapy: current progress and perspectives

Hongying YE, Weijie LIAO, Jiongli PAN, Yin SHI, Qingqing WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300492 Downloaded: 306 Clicked: 325 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advancements in molecular imaging probes for precision diagnosis and treatment of prostate cancer

Jiajie FANG, Ahmad ALHASKAWI, Yanzhao DONG, Cheng CHENG, Zhijie XU, Junjie TIAN, Sahar Ahmed ABDALBARY, Hui LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300614 Downloaded: 406 Clicked: 297 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Energy deprivation-induced Autophagy and Aggrephagy: insights from yeast and mammals

Siyu FAN, Yingcong CHEN, Weijing YAO, Cong YI

DOI: 10.1631/jzus.B2300884 Downloaded: 276 Clicked: 279 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

COVID-19 and acute limb ischemia: latest hypotheses of pathophysiology and molecular mechanisms

Chengjun YAO, Yanzhao DONG, Haiying ZHOU, Xiaodi ZOU, AHMAD ALHASKAWI, Sohaib Hasan Abdullah EZZI, Zewei WANG, Jingtian LAI, Vishnu Goutham KOTA, Mohamed Hasan Abdulla Hasan ABDULLA, Zhenfeng LIU, Sahar Ahmed ABDALBARY, Olga ALENIKOVA, Hui LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300512 Downloaded: 257 Clicked: 284 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of lncRNA in the crosstalk between osteogenesis and angiogenesis in the bone microenvironment

Shihua ZHANG, Jianmin GUO, Yuting HE, Zhiang SU, Yao FENG, Lan ZHANG, Jun ZOU, Xiquang WENG, Yu YUAN

DOI: 10.1631/jzus.B2300607 Downloaded: 269 Clicked: 246 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advancements in mechanisms and drug treatments for fibrodysplasia ossificans progressiva

Yijun ZHOU, Ce SHI, Hongchen SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300779 Downloaded: 235 Clicked: 234 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Single-cell and spatial transcriptomic analysis reveals that an immune cell-related signature could predict clinical outcomes for microsatellite stable colorectal cancer patients receiving immunotherapy

Shijin YUAN, Yan XIA, Guangwei DAI, Shun RAO, Rongrong HU, Yuzhen GAO, Qing QIU, Chenghao WU, Sai QIAO, Yinghua XU, Xinyou XIE, Haizhou LOU, Xian WANG, Jun ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300679 Downloaded: 287 Clicked: 265 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Implications of bacteria-bacteria interactions within plant microbiota for plant health and productivity

Giovanni Davide BARONE, Yaqi ZHOU, Hongkai WANG, Sunde XU, Zhonghua MA, Tomislav CERNAVA, Yun CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300914 Downloaded: 174 Clicked: 249 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Three-dimensional breast cancer tumor models based on natural hydrogels: A review

Yan SHU, Bing LI, Hailin MA, Jiaqi LIU, Yuen Yee CHENG, Xiangqin LI, Tianqing LIU, Chuwei YANG, Xiao MA, Kedong SONG

DOI: 10.1631/jzus.B2300840 Downloaded: 206 Clicked: 285 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Olig2+ single-colony-derived cranial bone-marrow mesenchymal stem cells achieve improved regeneration in a cuprizone-induced demyelination mouse model

Deqing PENG, Ruijie LU, Leyao LV, Qing YAO, Kaichuang YANG, Yunfeng XU, Xiaoming FENG, Ruolang PAN, Yuyuan MA

DOI: 10.1631/jzus.B2300790 Downloaded: 103 Clicked: 133 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pharmacotherapy for the core symptoms of autism spectrum disorder

Peiying TAN, Xiaolin SHEN, Lizhang ZENG, Xuchu WENG, Hongyan GENG1,2

DOI: 10.1631/jzus.B2300864 Downloaded: 95 Clicked: 162 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Role of PANoptosis and related genes in acute liver failure: neoteric insight from bioinformatic analysis and animal experiment verification

Tiantian GE, Yao CHEN, Lantian PANG, Junwei SHAO, Zhi CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300678 Downloaded: 74 Clicked: 98 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Chronic exposure to hexavalent chromium induces esophageal tumorigenesis via activating the Notch signaling pathway

Yilin ZHU, Fanrong LIU, Lei LIU, Jinfu WANG, Fengyuan GAO, Lan YE, Honglei WU, Chengjun ZHOU, Guimei LIN, Xiaogang ZHAO, Peichao LI

DOI: 10.1631/jzus.B2300896 Downloaded: 38 Clicked: 44 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Two-step internal/external polydopamine (Cu2+) modified bioceramic scaffolds enhance antibacterial and alveolar bone regeneration capability

Xiaojian JIANG, Lihong LEI, Weilian SUN, Yingming WEI, Jiayin HAN, Shuaiqi ZHONG, Xianyan YANG, Zhongru GOU, Lili CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0004 Downloaded: 655 Clicked: 711 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Influence of parental education on the intelligence quotient profiles and socially adaptive behavior of school-age children with autism spectrum disorder in eastern China

Wen-hao LI, Chao SONG, Li-fei HU, Ling-ling WU, Zhi-wei ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300354 Downloaded: 341 Clicked: 409 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

New perspectives on microbiome-dependent gut-brain pathways for the treatment of depression with gastrointestinal symptoms: from bench to bedside

Menglin LIU, Genhao FAN, Lingkai MENG, Kuo YANG, Huayi LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300343 Downloaded: 910 Clicked: 380 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparing nitrification inhibitors to mitigate cadmium accumulation in pakchoi and elucidating the associated microbial mechanisms

Wenxin DU, Qingyang ZHU, Xiangting JING, Weijie HU, Yao ZHUANG, Yijie JIANG, Chongwei JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300449 Downloaded: 472 Clicked: 507 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optogenetics in oral and craniofacial research

Qinmeng ZHANG, Luyao SONG, Mengdie FU, Jin HE, Guoli YANG, Zhiwei JIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300322 Downloaded: 374 Clicked: 415 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genome-wide CRISPR screening identifies critical role of PTEN in sensitivity of acute myeloid leukemia to chemotherapy

Liming LIN, Jingjing TAO, Ying MENG, Yichao GAN, Xin HE, Shu LI, Jiawei ZHANG, Feiqiong GAO, Dijia XIN, Luyao WANG, Yili FAN, Boxiao CHEN, Zhimin LU, Yang XU

DOI: 10.1631/jzus.B2300555 Downloaded: 421 Clicked: 438 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pupillometry reveals hyper-arousal in response to auditory stimuli in autistic children

Ci SONG, Runsheng MA, Wei NI, Xinyue PENG, Xue LI, Ruoxi SHI, Yuanping ZHANG, Li YI

DOI: 10.1631/jzus.B2300462 Downloaded: 381 Clicked: 397 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ATP-binding cassette (ABC) transporters: structures and roles in bacterial pathogenesis

Shu Sian HOW, Sylvia CHIENG, Sheila NATHAN, Su Datt LAM

DOI: 10.1631/jzus.B2300641 Downloaded: 498 Clicked: 292 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Input-output specific orchestration of aversive valence in lateral habenula during stress dynamics

Taida HUANG, Xiaonan GUO, Xiaomin HUANG, Chenju YI, Yihui CUI, Yiyan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2300933 Downloaded: 391 Clicked: 397 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Perspectives in the investigation of cockayne syndrome group b neurological disease: the utility of patient-derived brain organoid models

Xintai WANG, Rui ZHENG, Marina DUKHINOVA, Luxi WANG, Ying SHEN Zhijie LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300712 Downloaded: 225 Clicked: 297 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Phenolic-enabled nanotechnology: A new strategy for central nervous system disease therapy

Yuyi ZHENG, Xiaojie CHEN, Yi WANG, Zhong CHEN, Di WU

DOI: 10.1631/jzus.B2300839 Downloaded: 272 Clicked: 310 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Promising protective treatment potential of endophytic bacterium Rhizobium aegyptiacum for ulcerative colitis in rats

Engy ELEKHNAWY, Duaa ELIWA, Sebaey MAHGOUB, Sameh MAGDELDIN, Ehssan MOGLAD, Sarah IBRAHIM, Asmaa Ramadan AZZAM, Rehab AHMED, Walaa A. NEGM

DOI: 10.1631/jzus.B2300777 Downloaded: 316 Clicked: 316 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Applications of bioactive peptides in cosmeceuticals: a review

Tolulope Joshua ASHAOLU

DOI: 10.1631/jzus.B2400029 Downloaded: 217 Clicked: 201 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Research advances in the function and anti-aging effects of nicotinamide mononucleotides

Min WANG,Yuan CAO, Yun LI, Lu WANG, Yuyan LIU, Zihui DENG, Lianrong ZHU, Hongjun KANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300886 Downloaded: 142 Clicked: 243 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Association between post-COVID-19 sleep disturbance and neurocognitive function: A comparative study based on propensity score matching

Shixu DU, Leqin FANG, Yuanhui LI, Shuai LIU, Xue LUO, Shufei ZENG, Shuqiong ZHENG, Hangyi YANG, Yan XU, Dai LI, Bin ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300831 Downloaded: 99 Clicked: 152 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pharmacological inhibition of ENaC or NCX can attenuate hepatic ischemia-reperfusion injury exacerbated by hypernatremia

Yabin CHEN, Hao LI, Peihao WEN, Jiakai ZHANG, Zhihui WANG, Shengli CAO, Wenzhi GUO

DOI: 10.1631/jzus.B2300825 Downloaded: 79 Clicked: 138 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Mechanisms of ribosomopathy and phase separation-related ribosomopathy

Zhiyuan PAN, Guofen LIN, Hao LIU, Guozhi LI, Xiaoyi ZHANG, Jiewen DAI

DOI: 10.1631/jzus.B2300904 Downloaded: 93 Clicked: 165 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Factors associated with self-rated mental health in mothers of children and adolescents with autism spectrum disorders

Yanan ZHAO, Huiyun FAN, Rong ZHANG, Xiaoying ZHENG

DOI: 10.1631/jzus.B2300874 Downloaded: 51 Clicked: 77 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Early senescence of pancreatic β cells induced by UPR deficiency prevents type 1 diabetes

Haipeng CHENG, Zhenwang ZHAO, Dan LIU, Yufei WANG, Min ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2400013 Downloaded: 35 Clicked: 40 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Epidemiology and pathogenesis of the link between rheumatoid arthritis and periodontitis

Huiya FANG, Jin LIN, Yiwu QIU, Zijian CHENG, Weiqian CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300519 Downloaded: 315 Clicked: 279 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cynaroside regulates the AMPK/SIRT3/Nrf2 pathway to inhibit doxorubicin-induced cardiomyocyte pyroptosis

Hai ZOU, Mengyu ZHANG, Xue YANG, Huafeng SHOU, Zhenglin CHEN, Quanfeng ZHU, Ting LUO, Xiaozhou MOU, Xiaoyi CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300691 Downloaded: 301 Clicked: 433 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fibroblast growth factors and endometrial decidualization: models, mechanisms and related pathologies

Xueni ZHANG, Yidi MO, Chunbin LU, Zhijian SU, Xiaokun LI

DOI: 10.1631/jzus.B2300830 Downloaded: 144 Clicked: 165 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Alamandine inhibits pathological retinal neovascularization by targeting MrgD-mediated HIF-1α/VEGFA pathway

Kun ZHAO, Yaping JIANG, Wen HUANG, Yukang MAO, Yihui CHEN, Peng LI, Chuanxi YANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300862 Downloaded: 110 Clicked: 164 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Identification of key genes associated with epithelial barrier dysfunction for patients with asthma using comprehensive analysis and experimental validation

Shixiu LIANG, Xiaodi ZHU, Siqi WANG, Xi CHEN, Yanwen LI, Shiting YI, Yingjun CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300943 Downloaded: 110 Clicked: 182 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Competitive roles of SO/delta-nesting-mediated sleep disruption under acute methamphetamine exposure in monkeys

Xin LV, Jie LIU, Shuo MA, Yuhan WANG, Yixin PAN, Xian QIU, Bomin SUN, Shikun ZHAN

DOI: 10.1631/jzus.B2400048 Downloaded: 64 Clicked: 54 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Roles of the Keap1/Nrf2 pathway and mitophagy in liver diseases

Qihui ZHOU, Panpan CEN, Zhi CHEN, Jie JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2400053 Downloaded: 36 Clicked: 38 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Aberrant dynamic functional connectivity of thalamocortical circuitry in major depressive disorder

Weihao ZHENG, Qin ZHANG, Ziyang ZHAO, Pengfei ZHANG, Leilei ZHAO, Xiaomin WANG, Songyu YANG, Jing ZHANG, Zhijun YAO, Bin HU

DOI: 10.1631/jzus.B2300401 Downloaded: 350 Clicked: 383 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Neural substrates for regulating self-grooming behavior in rodents

Guanqing LI, Chanyi LU, Miaomiao YIN, Peng WANG, Pengbo ZHANG, Jialiang WU, Wenqiang WANG, Ding WANG, Mengyue WANG, Jiahan LIU, Xinghan LIN, Jian-Xu ZHANG, Yiqun YU, Yun-Feng ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300562 Downloaded: 597 Clicked: 276 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Aberrant network topological structure of sensorimotor superficial white-matter system in major depressive disorder

Peng WANG, Yanling BAI, Yang XIAO, Yuhong ZHENG, Li SUN, the DIRECT Consortium, Jinhui WANG, Shao-Wei XUE

DOI: 10.1631/jzus.B2300880 Downloaded: 134 Clicked: 163 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Rescuing lysosomal/autophagic defects via nanoapproach: implications for lysosomal/autophagic defect related diseases

Xiaodan HUANG, Yue FANG, Jie SONG, Yuanjing HAO, Yuanyuan CAI, Pengfei WEI, Na ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2400186 Downloaded: 72 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Application of custom-made joint prostheses in wrist

Xiaodi ZOU, Yanzhao DONG, Changxin WANG, Hui LU

DOI: 10.1631/jzus.B2400102 Downloaded: 27 Clicked: 39 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Single-cell transcriptomics reveals tumor landscape in ovarian carcinosarcoma

Junfen XU, Mengyan TU

DOI: 10.1631/jzus.B2300407 Downloaded: 286 Clicked: 446 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Abnormal functional connectivity of theory of mind and mirror neuron system is associated with social deficits in autism spectrum disorder

Qiurong ZHANG, Chen YANG, Xingke WANG, Wenqiang DONG, Shengzhi MA, Lixia YUAN

DOI: 10.1631/jzus.B2300719 Downloaded: 124 Clicked: 175 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Dynamic changes in physiochemical, structural and flavor characteristics of ginger-juice milk curd

Haifeng PAN, Wenna BAO, Yi CHEN, Hongxiu LIAO

DOI: 10.1631/jzus.B2400269 Downloaded: 56 Clicked: 59 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Efficacy of adjunctive systemic or local antibiotics therapy in peri-implantitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials

Yifan LU, Siqi BAO, Hongke LUO, Qianming CHEN, Misi SI

DOI: 10.1631/jzus.B2300730 Downloaded: 127 Clicked: 151 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Unmet needs of patients with intravascular large B-cell lymphoma: Three case reports and a literature review

Xian LI, Ru LUO, Jiaming XU, Xueli JING, Weiqin WANG, Xibin XIAO, Wenbin QIAN

DOI: 10.1631/jzus.B2300941 Downloaded: 63 Clicked: 84 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Autophagy receptor-inspired chimeras: A novel approach to facilitate the removal of protein aggregates and organelle by autophagy degradation

Liwen WANG, Huimei LIU, Lanfang LI

DOI: 10.1631/jzus.B2300853 Downloaded: 105 Clicked: 158 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

EGCG as a therapeutic agent: a systematic review of recent advances and challenges in nanocarrier strategies

Chee Ning WONG, Yang Mooi LIM, Kai Bin LIEW, Yik-Ling CHEW, Ang-Lim CHUA, Siew-Keah LEE

DOI: 10.1631/jzus.B2400040 Downloaded: 90 Clicked: 92 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Efficient genome editing in Medaka (Oryzias latipes) using a codon optimized SaCas9 system

Yuewen JIANG, Qihua PAN, Zhi WANG, Ke LU, Bilin XIA, Tiansheng CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300899 Downloaded: 130 Clicked: 192 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Potential role of FNDC5 in exercise-induced improvement of cognitive function

Ruobing ZHAO, Xuchang ZHOU, Dongxue WANG, Haifeng TANG, Guoxin NI

DOI: 10.1631/jzus.B2400016 Downloaded: 121 Clicked: 161 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE