Articles in Press: <JZUS-A>


Journal of Zhejiang University SCIENCE A

ISSN 1673-565X(Print), 1862-1775(Online), Monthly

CONTENTS

Design and friction loss study of full-ocean depth oil-filled direct current motor

Hao WANG, Chen CAO, Jin GUO, Wei WANG, Peng ZHOU, Jia-wang CHEN

DOI: 10.1631/jzus.A2100375 Downloaded: 225 Clicked: 1535 Cited: 0 Commented: 439(p.) <Full Text>

How fast is it to city centers? The average travel speed as an indicator of road traffic accessibility potential

Xiao-guang RUAN

DOI: 10.1631/jzus.A2100435 Downloaded: 316 Clicked: 363 Cited: 0 Commented: 438(p.) <Full Text>

Active flow control of S-duct by plasma synthetic jet

Ru-bing LIU, Xiao-yin MEI, Sheng-hui XUE, Yu-wen LU, Zhe-zhe SU, Qi LIN

DOI: 10.1631/jzus.A2100618 Downloaded: 174 Clicked: 186 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effects of moisture content and dry bulk density on the thermal conductivity of compacted backfill soil

Yu-hao WU, Yan-hao FENG, Li-wu FAN, Qing WANG, Xin SONG, Zi-tao YU

DOI: 10.1631/jzus.A2100673 Downloaded: 161 Clicked: 132 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Flow control characteristics of the digital and mechanical redundancy control electric modulation valve

He LIU, Bin ZHAO, Bo WANG, Long QUAN, Yun-xiao HAO, Yun-wei LI

DOI: 10.1631/jzus.A2100526 Downloaded: 133 Clicked: 117 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Experimental study of the bearing capacity of a drainage pipe pile under vacuum consolidation

Xiao-wu TANG, Wei-kang LIN, Yuan ZOU, Jia-xin LIANG, Wen-fang ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.A2100585 Downloaded: 65 Clicked: 75 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Visualizing the dynamic progression of backward erosion piping in a Hele-Shaw cell

Gang ZHENG, Jing-bo TONG, Tian-qi ZHANG, Zi-wu WANG, Xun LI, Ji-qing ZHANG, Chun-yu QI, Hai-zuo ZHOU, and Yu DIAO

DOI: 10.1631/jzus.A2100686 Downloaded: 47 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Regimes of near-stoichiometric hydrogen/air combustion under reciprocating engine conditions

Anna E. SMYGALINA, Alexey D. KIVERIN

DOI: 10.1631/jzus.A2200217 Downloaded: 46 Clicked: 54 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Environmental impact Assessment of Aircraft Elevator Made with New Lightning Protection Material

Shao-ce DONG, Cheng-gao LI, Gui-jun XIAN, Zhong-jie ZHAO, Xu-feng ZHANG,Qing-wen YUN

DOI: 10.1631/jzus.A2200105 Downloaded: 40 Clicked: 56 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Mask R-CNN and multifeature clustering model for catenary insulator recognition and defect detection

Ping TAN, Xu-feng LI, Jin DING, Zhi-sheng CUI, Ji-en MA, Yue-lan SUN, Bing-qiang HUANG, You-tong FANG

DOI: 10.1631/jzus.A2100494 Downloaded: 39 Clicked: 42 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effects of the Mixing Degree Upstream of the Diverging Area on the Pollutant Allocation Characteristics of a Braided River

Jun ZOU, Jian-min ZHANG, Chang-yuan LI

DOI: 10.1631/jzus.A2100540 Downloaded: 31 Clicked: 45 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Study of optimum insulation thickness of external walls by integrating indoor moisture buffering effect: a case study in the HSCW zone of China

Yan-hao FENG, Zi-tao YU, Jiang LU, Xu XU

DOI: 10.1631/jzus.A2200158 Downloaded: 20 Clicked: 31 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Influence of wettability in immiscible displacements with lattice Boltzmann method

Chen ZHOU, Wen-yuan WANG, Ke-xin CHEN, Ze-jian CHEN, Jongwon JUNG, Shuai ZHANG, Yun-min CHEN, Bate BATE

DOI: 10.1631/jzus.A2200047 Downloaded: 21 Clicked: 37 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Three-dimensional flow field mathematical model inside the pilot stage of the deflector jet servo valve

Shuang-lu LI, Yao-bao YIN, Jiang-yang YUAN, Sheng-rong GUO

DOI: 10.1631/jzus.A2200030 Downloaded: 3 Clicked: 11 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Bogie active stability simulation and scale rig test based on frame lateral vibration control

Ya-dong SONG, Hu LI, Jun CHENG, Yuan YAO

DOI: 10.1631/jzus.A2200127 Downloaded: 9 Clicked: 26 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Frozen sand–concrete interface direct shear behavior under constant normal load and constant normal height boundary

Jian CHANG, Jian-kun LIU, Ya-li LI

DOI: 10.1631/jzus.A2200118 Downloaded: 0 Clicked: 6 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

CFD-DEM modelling of suffusion in multi-layer soils with different fines contents and impermeable zones

Pei WANG, Ying GE, Tuo WANG, Qi-Wei LIU, Shunxiang SONG

DOI: 10.1631/jzus.A2200108 Downloaded: 209 Clicked: 159 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Static control method using gradient–genetic algorithm for grillage adaptive beam string structures based on minimal internal force

Yan-bin SHEN, Hao-song SUN, An-dong LEI, Xiao-yuan YING, Guang YANG, Yao-zhi LUO

DOI: 10.1631/jzus.A2200003 Downloaded: 65 Clicked: 93 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Elastoplastic behavior of frozen sand–concrete interfaces under cyclic shear loading

Jian CHANG, Jian-kun LIU, Ya-li LI, Qi WANG, Zhong-hua HAO

DOI: 10.1631/jzus.A2100667 Downloaded: 40 Clicked: 82 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effect of hydraulic fracture deformation hysteresis on CO2 huff-n-puff performance in shale gas reservoirs: a numerical study

Xia YAN, Pi-yang LIU, Zhao-qin HUANG, Hai SUN, Kai ZHANG, Jun-feng WANG, Jun YAO

DOI: 10.1631/jzus.A2200142 Downloaded: 8 Clicked: 18 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Analysis of the breakage parameters of railway ballast based on the discrete element method

Gan-zhong LIU, Jia-cheng DAI, Ping WANG, Rong CHEN, Hao LIU, Xian-kui WEI

DOI: 10.1631/jzus.A2200019 Downloaded: 137 Clicked: 102 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effect of droplet superficial velocity on mixing efficiency in a microchannel

Jin-yuan QIAN, Lei ZHAO, Xiao-juan LI, Wen-qing LI, Zhi-jiang JIN

DOI: 10.1631/jzus.A2200159 Downloaded: 2 Clicked: 12 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Adaptive cropping shallow attention network for defect detection of bridge girder steel using UAV images on railways

Zong-han MU, Yong QIN, Chong-chong YU, Yun-peng WU, Zhi-peng WANG, Huai-zhi YANG, Yong-hui HUANG

DOI: 10.1631/jzus.A2200175 Downloaded: 2 Clicked: 11 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effect of morphological gene mutation and decay on energy dissipation behaviour of granular soils

Wei XIONG, Qi-min ZHANG, Jian-feng WANG

DOI: 10.1631/jzus.A2200226 Downloaded: 15 Clicked: 67 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2022 Journal of Zhejiang University-SCIENCE