Advanced Search102 results found in all.
index Title
91A new technique for high-fidelity cutting technology for hydrate samples
Author(s):Hai ZHU, Jia-wang CHEN, Zi-qiang REN, Pei-hao ZHANG, Qiao-ling GAO, Xiao-ling LE, Chun-ying XU, Kai HE, Peng ZHOU, Feng GAO, Yu-ping FANG  Clicked:3673  Download:2862  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 610
Journal of Zhejiang University Science A  2022 Vol.23 No.1 P.40-54  DOI:10.1631/jzus.A2100188
92Target tracking methods based on a signal-to-noise ratio model
Author(s):Dai Liu, Yong-bo Zhao, Zi-qiao Yuan, Jie-tao Li, Guo-ji Chen  Clicked:5287  Download:2265  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1277
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2020 Vol.21 No.12 P.1804-1814  DOI:10.1631/FITEE.1900679
93Hydrogen agronomy: research progress and prospects
Author(s):Yue-qiao Wang, Yu-hao Liu, Shu Wang, Hong-mei Du, Wen-biao Shen  Clicked:8398  Download:4200  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 4623
Journal of Zhejiang University Science B  2020 Vol.21 No.11 P.841-855  DOI:10.1631/jzus.B2000386
94Compressive behavior of hybrid steel-polyvinyl alcohol fiber-reinforced concrete containing fly ash and slag powder: experiments and an artificial neural network model
Author(s):Fang-yu Liu, Wen-qi Ding, Ya-fei Qiao, Lin-bing Wang, Qi-yang Chen  Clicked:3911  Download:2453  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1425
Journal of Zhejiang University Science A  2021 Vol.22 No.9 P.721-735  DOI:10.1631/jzus.A2000379
95A survey of script learning
Author(s):Yi Han, Linbo Qiao, Jianming Zheng, Hefeng Wu, Dongsheng Li, Xiangke Liao  Clicked:3877  Download:2709  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1220
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2021 Vol.22 No.3 P.341-373  DOI:10.1631/FITEE.2000347
96A microstrip filter direct-coupled amplifier based on active coupling matrix synthesis
Author(s):Yang Gao, Fan Zhang, Yingying Qiao, Jiawei Zang, Lei Li, Xiaobang Shang  Clicked:5034  Download:3555  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 1422
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2021 Vol.22 No.9 P.1260-1269  DOI:10.1631/FITEE.2000292
97Design and experimental validation of event-triggered multi-vehicle cooperation in conflicting scenarios
Author(s):Zhanyi HU, Yingjun QIAO, Xingyu LI, Jin HUANG, Yifan JIA, Zhihua ZHONG  Clicked:1821  Download:1922  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 271
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  2022 Vol.23 No.11 P.1700-1713  DOI:10.1631/FITEE.2100504
98The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells
Author(s):Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI  Clicked:1236  Download:884  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
99The use of machine learning to predict the effects of cryoprotective agents on the GelMA-based bioinks used in extrusion cryobioprinting
Author(s):Qian Qiao, Xiang Zhang, Zhenhao Yan, Chuanyu Hou, Juanli Zhang, Yong He, Na Zhao, Shujie Yan, Youping Gong & Qian Li   Clicked:336  Download:297  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2023 Vol.6 No.4 P.464-477  DOI:10.1007/s42242-023-00244-4
100Automatic parallelism strategy generation with minimal memory redundancy
Author(s):Yanqi SHI, Peng LIANG, Hao ZHENG, Linbo QIAO, Dongsheng LI  Clicked:170  Download:152  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  In Press    DOI:
101Single-cell and spatial transcriptomic analysis reveals that an immune cell-related signature could predict clinical outcomes for microsatellite stable colorectal cancer patients receiving immunotherapy
Author(s):Shijin YUAN, Yan XIA, Guangwei DAI, Shun RAO, Rongrong HU, Yuzhen GAO, Qing QIU, Chenghao WU, Sai QIAO, Yinghua XU, Xinyou XIE, Haizhou LOU, Xian WANG, Jun ZHANG  Clicked:156  Download:136  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
102Training large-scale models with limited GPU memory: a survey
Author(s):Yu TANG, Linbo QIAO, Lujia YIN, Peng LIANG, Ao SHEN, Zhilin YANG, Lizhi ZHANG, Dongsheng LI  Clicked:86  Download:55  Cited:0  <Full Text>
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering  In Press    DOI:
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE