Current Issue: <FITEE>

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (former title: Journal of Zhejiang University SCIENCE C (Computers & Electronics), 2010-2014)

ISSN 2095-9184 (print); ISSN 2095-9230 (online); CN 33-1389/TP; Monthly.


FITEE is an international peer-reviewed journal indexed by SCI-E, Ei Compendex, DBLP, IC, Scopus, JST, CSA, etc. It covers research in Electrical and Electronic Engineering, including Computer Science, Information Sciences, Control, Automation, Telecommunications, and related disciplines.

Impact factor: 0.308 (2011), 0.297 (2012), 0.380 (2013), 0.415 (2014), 0.392 (2015), 0.622 (2016), 0.910 (2017), 1.033 (2018), 1.604 (2019), 2.161 (2020), 2.526 (2021).

 


Journal of Zhejiang University SCIENCE C

ISSN 1869-1951(Print), 1869-196x(Online), Monthly

                         CONTENTS                         >>>

Synchronization of nonlinear multi-agent systems using a non-fragile sampled-data control approach and its application to circuit systems

Stephenarockia SAMY, Raja RAMACHANDRAN, Pratap ANBALAGANC, Yang CAO

DOI: 10.1631/FITEE.2200181 Downloaded: 326 Clicked: 1171 Cited: 0 Commented: 47(p.) <Full Text>

Programming bare-metal accelerators with heterogeneous threading models: a case study of matrix-3000

Jianbin FANG, Peng ZHANG, Chun HUANG, Tao TANG, Kai LU, Ruibo WANG, Zheng WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200359 Downloaded: 323 Clicked: 239 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Amending the COPERT model for heavy-duty vehicle emissions using a time frequency fusion network

Zhenyi XU, Ruibin WANG, Yang CAO, Xiushan XIA, Yu KANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200218 Downloaded: 305 Clicked: 239 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Wideband and high-gain Beidou antenna with sequential feed network for satellite tracking

Zhuolin DENG, Zhongyu TIAN, Chenhe DUAN, Pei XIAO, Zhu LIU, Gaosheng LI

DOI: 10.1631/FITEE.2200244 Downloaded: 277 Clicked: 201 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High-accuracy target tracking for multistatic passive radar based on a deep feedforward neural network

Baoxiong XU, Jianxin YI, Feng CHENG, Ziping GONG, Xianrong WAN

DOI: 10.1631/FITEE.2200260 Downloaded: 137 Clicked: 132 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel motion coordination method for variable-sized multi-mobile robots

Zichao XING, Xingkai WANG, Shuo WANG, Weimin WU, Ruifen HU

DOI: 10.1631/FITEE.2200160 Downloaded: 71 Clicked: 112 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Stacked arrangement of SIW cavity-backed semicircle patches for wideband circular polarization with filtering effect

Yitong YAO, Gang DONG, Zhangming ZHU, Yintang YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200398 Downloaded: 54 Clicked: 76 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Enhancing the long-range nanopositioning of a Lorentz force actuator, electronically

Bimal Jeet GOTEEA, Qianjun ZHANG, Wei DONG

DOI: 10.1631/FITEE.2200255 Downloaded: 297 Clicked: 203 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Federated unsupervised representation learning

Fengda ZHANG, Kun KUANG, Long CHEN, Zhaoyang YOU, Tao SHEN,Jun XIAO, Yin ZHANG, Chao WU, Fei WU, Yueting ZHUANG, Xiaolin LI

DOI: 10.1631/FITEE.2200268 Downloaded: 282 Clicked: 183 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Filter-cluster attention based recursive network for low-light enhancement

Zhixiong HUANG, Jinjiang LI, Zhen HUA, Linwei FAN

DOI: 10.1631/FITEE.2200344 Downloaded: 272 Clicked: 165 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A survey on design and application of open-channel SSDs

Junchao CHEN, Guangyan ZHANG, Junyu WEI

DOI: 10.1631/FITEE.2200317 Downloaded: 253 Clicked: 201 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A new focused crawler using an improved tabu search algorithm incorporating ontology and host information

Jingfa LIU, Zhen WANG, Guo ZHONG, Zhihe YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200315 Downloaded: 165 Clicked: 105 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Frequency-angle two-dimensional reflection coefficient modeling based on terahertz channel measurement

Zhaowei CHANG, Jianhua ZHANG, Pan TANG, Lei TIAN,Li YU, Guangyi LIU, Liang XIA

DOI: 10.1631/FITEE.2200290 Downloaded: 57 Clicked: 98 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

DDUC: erasure-coded system with decoupled data updating and coding

Yaofeng TU, Rong XIAO, Yinjun HAN‡, Zhenghua CHEN, Hao JIN, Xuecheng QI, Xinyuan SUN

DOI: 10.1631/FITEE.2200466 Downloaded: 55 Clicked: 107 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High capacity reversible data hiding algorithm in encrypted images based on adaptive quadtree partitioning and MSB prediction (ChinaMFS 2022)

Kaili QI, Minqing ZHANG, Fuqiang DI, Yongjun KONG

DOI: 10.1631/FITEE.2200501 Downloaded: 58 Clicked: 80 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A comprehensive review of optical wireless power transfer technology

Syed Agha Hassnain MOHSAN, Haoze QIAN, Hussain AMJAD

DOI: 10.1631/FITEE.2100443 Downloaded: 535 Clicked: 481 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A collaborative assembly for low-voltage electrical apparatuses*#

Huanpei LYU, Libin ZHANG, Dapeng TAN, Fang XU

DOI: 10.1631/FITEE.2100423 Downloaded: 373 Clicked: 388 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Matrix-valued distributed stochastic optimization with constraints

Zicong XIA, Yang LIU, Wenlian LU, Weihua GUI

DOI: 10.1631/FITEE.2200381 Downloaded: 283 Clicked: 205 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Privacy and security federated reference architecture for the Internet of Things

Musab KAMAL, Imran RASHID, Waseem IQBAL, Muhammad Haroon SIDDIQUI,Sohaib KHAN, Ijaz AHMAD

DOI: 10.1631/FITEE.2200368 Downloaded: 102 Clicked: 142 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Mixture test strategy optimization for analog system

Wenjuan MEI, Zhen LIU, Ouhang LI, Yuanzhang SU, Yusong MEI, Yongji LONG

DOI: 10.1631/FITEE.2200512 Downloaded: 52 Clicked: 83 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An array of two periodic leaky-wave antennas with sum and difference beams scanning for application in target detection and tracking

Mianfeng HUANG, Juhua LIU

DOI: 10.1631/FITEE.2200473 Downloaded: 55 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A distributed variable density path search and simplification method for industrial manipulators with end-effector’s attitude constraints

Jin WANG, Shengjie LI, Haiyun ZHANG, Guodong LU, Yichang FENG, Peng WANG, Jituo LI

DOI: 10.1631/FITEE.2200353 Downloaded: 173 Clicked: 208 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Distributed optimization based on improved push-sum framework for optimization problem with multiple local constraints and its application in smart grid

Qian XU, Chutian YU, Xiang YUAN, Mengli WEI, Hongzhe LIU

DOI: 10.1631/FITEE.2200596 Downloaded: 52 Clicked: 77 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

AI algorithms for cyberspace security applications: a technological and status review

Jie CHEN, Dandan WU, Ruiyun XIE

DOI: 10.1631/FITEE.2200314 Downloaded: 248 Clicked: 140 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Modulation recognition network of multi-scale analysis with deep threshold noise elimination

Xiang LI, Yibing LI, Chunrui TANG, Yingsong LI

DOI: 10.1631/FITEE.2200253 Downloaded: 313 Clicked: 472 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A modified harmony search algorithm and its applications in weight fuzzy production rule extraction

Shaoqiang YE, Kaiqing ZHOU, Azlan Mohd ZAIN, Fangling WANG, Yusliza YUSOFF

DOI: 10.1631/FITEE.2200334 Downloaded: 133 Clicked: 156 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A perceptual and predictive batch-processing memory-scheduling strategy for a CPU-GPU heterogeneous system

Juan FANG, Sheng LIN, Huijing YANG, Yixiang XU, Xing SU

DOI: 10.1631/FITEE.2200449 Downloaded: 138 Clicked: 106 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Efficient and optimized approximate GDI full adders based on DT-CNTFETs for specific least significant bits

Ayoub SADEGHI, Razieh GHASEMI, Hossein GHASEMIAN, Nabiollah SHIRI

DOI: 10.1631/FITEE.2200077 Downloaded: 280 Clicked: 213 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Visual features assisted mobile robot localization in a long corridor environment

Gengyu GE, Yi ZHANG, Wei WANG, Lihe HU, Yang WANG, Qin JIANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200208 Downloaded: 296 Clicked: 208 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

NEHASH: high concurrency extendible hashing for NVM

Tao CAI, Pengfei GAO, Dejiao NIU, Yueming MA, Tianle LEI, Jianfei DAI

DOI: 10.1631/FITEE.2200462 Downloaded: 128 Clicked: 106 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Dynamic power-gating for leakage power reduction in FPGAs

Hadi JAHANIRAD

DOI: 10.1631/FITEE.2200084 Downloaded: 281 Clicked: 221 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel hybrid cryptosystem based on DQFrFT watermarking and 3D-CLM encryption for healthcare services

Fatma Khallaf, Walid El Shafai, El Sayed M. El Rabaie, Naglaa F. Soliman, Fathi E. Abd El Samie

DOI: 10.1631/FITEE.2200372 Downloaded: 77 Clicked: 128 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Ka-band broadband filtering packaging antenna based on through-glass vias (TGVs)

Zhen FANG, Jihua ZHANG, Libin GAO, Hongwei CHEN, Wenlei LI, Tianpeng LIANG, Xudong CAI, Xingzhou CAI, Weicong JIA, Huan GUO, Yong LI

DOI: 10.1631/FITEE.2200573 Downloaded: 145 Clicked: 144 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Underwater object detection by fusing features from different representations of sonar data

Fei WANG, Wanyu LI, Miao LIU, Jingchun ZHOU, Weishi ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200429 Downloaded: 69 Clicked: 118 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multi-feed multimode metasurface for independent orbital-angular-momentum communication in dual polarization

Lingjun YANG, Sheng SUN, Wei E. I. SHA, Long LI, Jun HU

DOI: 10.1631/FITEE.2200471 Downloaded: 59 Clicked: 77 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

TPE-H2MWD: exact thumbnail preserving encryption scheme with hidden Markov model and weighted diffusion

Xiuli CHAI, Xiuhui CHEN, Yakun MA, Fang ZUO, Zhihua GAN, Yushu ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200498 Downloaded: 76 Clicked: 101 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Wavelength-selective wavefront shaping by metasurface

Zixin CAI, Xin HE, Xin LIU, Shijie TU, Xinjie SUN, Paul BECKETT, Aditya DUBEY, Arnan MITCHELL, Guanghui REN, Xu LIU, Xiang HAO

DOI: 10.1631/FITEE.2200510 Downloaded: 59 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

LDformer: a parallel neural network model for long-term power forecasting

Ran TIAN, Xinmei LI, Zhongyu MA, Yanxing LIU, Jingxia WANG Chu WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200540 Downloaded: 61 Clicked: 96 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2023 Journal of Zhejiang University-SCIENCE