Advanced Search9 results found in all.
index Title
1Liver fibrosis identification based on ultrasound images captured under varied imaging protocols
Author(s):CAO Gui-tao, SHI Peng-fei, HU Bing  Clicked:7410  Download:3255  Cited:10  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  2005 Vol.6 No.11 P.1107-1114  DOI:10.1631/jzus.2005.B1107
2Analyzing and modeling rheological behavior of liver fibrosis in rats using shear viscoelastic moduli
Author(s):Ying Zhu, Yi Zheng, Yuan-yuan Shen, Xin Chen, Xin-yu Zhang, Hao-ming Lin, Yan-rong Guo, Tian-fu Wang, Si-ping Chen  Clicked:6966  Download:3305  Cited:4  <Full Text>  <PPT> 2211
Journal of Zhejiang University Science B  2014 Vol.15 No.4 P.375-381  DOI:10.1631/jzus.B1300121
3Association between serum vitamin D and severity of liver fibrosis in chronic hepatitis C patients: a systematic meta-analysis
Author(s):Yue-qiu Luo, Xiao-xing Wu, Zong-xin Ling, Yi-wen Cheng, Li Yuan, Charlie Xiang  Clicked:6018  Download:2945  Cited:6  <Full Text>  <PPT> 1910
Journal of Zhejiang University Science B  2014 Vol.15 No.10 P.900-906  DOI:10.1631/jzus.B1400073
4Current status and future prospects of mesenchymal stem cell therapy for liver fibrosis
Author(s):Yang Guo, Bo Chen, Li-jun Chen, Chun-feng Zhang, Charlie Xiang  Clicked:5684  Download:3324  Cited:6  <Full Text>  <PPT> 1949
Journal of Zhejiang University Science B  2016 Vol.17 No.11 P.831-841  DOI:10.1631/jzus.B1600101
53D human nonalcoholic hepatic steatosis and fibrosis models
Author(s):Sushila Maharjan, Diana Bonilla, Princy Sindurakar, Hongbin Li, Wanlu Li, Sergio Duarte, Ali Zarrinpar & Y. Shrike Zhang   Clicked:2233  Download:1957  Cited:0  <Full Text>
Bio-Design and Manufacturing  2021 Vol.4 No.2 P.157-170  DOI:10.1007/s42242-020-00121-4
6Lycium barbarum polysaccharides ameliorate canine acute liver injury by reducing oxidative stress, protecting mitochondrial function, and regulating metabolic pathways
Author(s):Jianjia HUANG, Yuman BAI, Wenting XIE, Rongmei WANG, Wenyue QIU, Shuilian ZHOU, Zhaoxin TANG, Jianzhao LIAO, Rongsheng SU  Clicked:1181  Download:794  Cited:0  <Full Text>  <PPT> 316
Journal of Zhejiang University Science B  2023 Vol.24 No.2 P.157-171  DOI:10.1631/jzus.B2200213
7MiR4465-modified mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles inhibit liver fibrosis development via targeting LOXL2 expression
Author(s):Yanjin WANG, Yifei CHEN, Fuji YANG, Xiaolong YU, Ying CHU, Jing ZHOU, Yongmin YAN, Jianbo XI  Clicked:451  Download:275  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
8Hemodialysis bilayer bionic blood vessels developed by the mechanical stimulation of HBX-transfected hepatic stellate cells
Author(s):Hongyi LIU, Yuanyuan ZHOU, Peng GUO, Xiongwei ZHENG, Weibin CHEN, Shichao ZHANG, Yu FU, Xu ZHOU, Zheng WAN, Bin ZHAO, Yilin ZHAO  Clicked:465  Download:261  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
9The key role of IRF-1 in regulating liver disease: progress and outlook
Author(s):Tao CHEN, Shipeng LI, Dewen DENG, Weiye ZHANG, Jianjun ZHANG, Zhongyang SHEN  Clicked:262  Download:216  Cited:0  <Full Text>
Journal of Zhejiang University Science B  In Press    DOI:
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE